Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Wykorzystanie cech określonych na podstawie wysokościowego modelu koron w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zapasu drzewostanu
Stanisław Miścicki, Krzysztof Stereńczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Wykorzystanie chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego do weryfikacji stanu aktualności wybranych obiektów w bazie geometrycznej leśnej mapy numerycznej
Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Krzysztof Mitelsztedt, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz analiz widoczności GIS do oceny przemian krajobrazu warownego Twierdzy Kraków
Karolina Zięba, Piotr Wężyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych
E. Nachlik, A. Buczek, S. Mazoń
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Wykorzystanie danych referencyjnych oraz usług danych przestrzennych w projektach informatycznych dotyczących popularyzacji dziedzictwa narodowego Polski
Arkadiusz Kołodziej
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar Obławy Augustowskiej
Dariusz Dukaczewski, Zbigniew Bochenek, Artur Karol Karwel, Honorata Paradysz, Zbigniew Kulikowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w miejskich systemach informacyjnych
I. Wyczałek, E. Wyczałek, A. Plichta
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego
P. Wężyk, M. Sztremer
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej
Edyta Bąkowska, Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Wykorzystanie geoinformacji przez Państwową Straż Pożarną
Wiktor Gawroński, Karolina Tyrańska-Wizner
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarządzania kryzysowego na przykładzie Krakowa
M. Kolińska, T. Chrobak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Wykorzystanie GIS i teledetekcji jako narzędzi do analizy sukcesji zakrzewień w Narwiańskim Parku Narodowym
P. Próchnicki
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wykorzystanie GIS w badaniach zmian krajobrazu
P. Terefenko, K. Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii
P. Madej, I. Dyras, Z. Ustrnul, M. Barszczyńska, D. Kubacka
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
M. Brach, K. Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wykorzystanie historycznych zdjęć lotniczych do analizy zmian brzegu na przykładzie fragmentu wybrzeża Zatoki Pomorskiej
J. Dudzińska-Nowak, K. Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Wykorzystanie informacji geograficznej w kryminalistyce
Iwona Kaczmarek, Dominika Olejniczak, Maciej Szostak, Adam Iwaniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 7, 2007 Wykorzystanie informacji o pokryciu terenu zawartych w bazach CORINE Land Cover w gospodarce przestrzennej
E. Bielecka, A. Ciołkosz
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie na przykładzie Regionajnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
M. Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej
E. Wiśniewska, K. Stankiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Wykorzystanie metod geoprzestrzennych w ustalaniu rozmieszczenia populacji ryb pelagicznych
V. Dadić, V. Tičina, D. Ivanković
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Wykorzystanie metod geostatystyki do wspomagania klasyfikacji mikrofalowych zdjęć satelitarnych
K. Stankiewicz, E. Wiśniewska
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wykorzystanie modelowania danych przestrzennych i ich transformacji (UML, XML, GML) w geologii i hydrogeologii
T. Nałęcz
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Wykorzystanie odwzorowań anamorficznych w prezentacjach kartograficznych opartych na danych wektorowych VMap L2
S. Garbarczyk-Walus
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu osiedlowego
Ewa Dębińska, Sebastian Zaleski
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Wykorzystanie oprogramowania ArcView GIS 8.3 dla nauczania rysunku planistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
M. Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Wykorzystanie oprogramowania open source w pomiarach bezpośrednich na przykładzie systemu Quantum GIS
M. Bednarczyk, J. Rapiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Wykorzystanie państwowych rejestrów geoprzestrzennych w środowisku GIS do identyfikacji środowiskowych i społecznych konfliktów spowodowanych odkrywkową eksploatacją złóż surowców zwięzłych
Joanna Bac-Bronowicz, Justyna Górniak-Zimroz, Katarzyna Pactwa
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Wykorzystanie perceptronu wielowarstwowego do wyszczególniania obiektów o znaczeniu orientacyjnym na mapach topograficznych
Krzysztof Pokonieczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Wykorzystanie rejestratorów trasy GPS do pomiaru dostępności rolniczej w Południowej Afryce
J. Maritz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Wykorzystanie semiwariancji do analizy dynamiki gradacji strzygoni choinówki na obszarze Puszczy Noteckiej
J. Mozgawa, W. Tracz, G. Kamińska, A. Kolk, L. Sukovata
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Wykorzystanie SIP w projekicie Retrouvance - "Odkrywamy Lasy Rychtalskie"
A. Węgiel, P. Strzeliński, G. Rączka
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do potrzeb symulacji i optymalizacji przekształceń systemów transportowych i zagospodarowania przestrzennego
J. Brzuchowska, T. Ossowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej do analizy koncentracji pożarów lasów w nadleśnictwie
J. Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych
P. Strzeliński, P. Szydłowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Wykorzystanie systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) w projektach związanych z ratownictwem medycznym
Łukasz Wojnowski, Justyna Bachowska, Rafał Chrustek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Wykorzystanie sysytemu informacji przestrzennej do optymalizowania przebiegu leśnych ścieżek edukacyjnych
A. Węgiel, D. Rutkowski, P. Oleszkiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji lasu
M. Chirrek, P. Strzeliński, A. Wencel, M. Zasada, T. Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Wykorzystanie usług sieciowych do aktualizacji bazy danych budynków i punktów adresowych województwa małopolskiego
J. Bachowska, S. Piróg, Ł. Wojnowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Wykorzystanie warstw tematycznych sklasyfikowanej chmury punktów w analizach widoczności w przestrzeni miejskiej
Radosław Piskorski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Wykorzystanie wolnego oprogramowania do budowy usług katalogowych
A. Iwaniak, B. Kopańczyk, T. Kubik, P. Netzel, W. Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Wykorzystanie wskaźników krajobrazowych do oceny zagospodarowania terenu
Anna Bober, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej
P. Wężyk, P. Ciechanowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej
Anna Fiedukowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Wykorzystanie zdjęć lotniczych w urządzaniu Nadleśnictwa Milicz
J. Bańkowski, S. Miścicki
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Wykrywanie budynków na podstawie lotniczego skanowania laserowego
M. Bucior, N. Borowiec, I. Jędrychowski, K. Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS)
K. Stereńczak
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Wymiana danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie
P. Pachół, J. Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2
B. Medyńska-Gulij
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Wyznaczenie cech społeczeństwa wpływających na zaangażowanie w tworzenie VGI w Polsce
Sylwia Marczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Wyzwania wynikające z interdyscyplinarności INSPIRE
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Wzorce analityczne w projektowaniu systemów informacji przestrzennej
E. Kołodziński, M. Ożarowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych
S. Garbarczyk-Walus
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Własności odwzorownania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy
P. Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: zastosowanie geoportalu do wdrażania Konwencji Karpackiej
M. Borsa, L. Litwin
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Zasady obrazowania INSPIRE, a prezentacja kartograficzna w serwisie Geoportal.gov.pl
J. Gąsiorowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Zasady opracowywania map dostępności
E. Bielecka, A. Filipczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zasosowanie procedury "Region Growing" w klasyfikacji użytków zielonych na podstawie zdjęć Landsat ETM+
K. Kosiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Zastosowanie algorytmu Delaunay`a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego
K. Kozioł, P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Zastosowanie algorytmu "pojedynczego okna" do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat
J. Walawender, M. Hajto, P. Iwaniuk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Zastosowanie analiz wielokryterialnych w GIS do optymalizacji planowania obszarów zabudowy mieszkaniowej na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Jan Blachowski, Wiktoria Rybakiewicz, Witold Warczewski, Przemysław Malczewski
Streszczenie   PDF   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Zastosowanie danych ALS do interpretacji dawnych i współczesnych form użytkowania terenu na przykładzie wzgórza Grojec
Witold Jucha, Anna Marszałek
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Zastosowanie geoinformacji w analizie morskiej strefy brzegowej w Uniwersytecie Szczecińskim
K. Furmańczyk, R. Benedyczak, J. Dudzińska-Nowak, A. Łęcka, I. Szakowski, P. Terefenko
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego
B. Namysłowska-Wilczyńska, K. Rusak
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
M. Maciejewski, M. Barszczyńska, D. Kubacka, E. Łasut, C. Rataj, T. Walczykiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
Ewa Głosińska
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Zastosowanie GIS w typologii obszarów potencjalnego występowania lawin śnieżnych na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach
P. Chrustek
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Zastosowanie i walidacja krigingu resztowego do interpolacji miesięcznych sum pola opadu atmosferycznego w Polsce
M. Kryza
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Zastosowanie języka UML w tworzeniu SIP dla oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia
J. Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów
R. Kok, K. Kozioł, P. Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski
B. Namysłowska-Wilczyńska, A. Wilczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Zastosowanie metody Chrobaka upraszczania linii w rastrowych technikach pozyskiwania danych
M. Żukowska, K. Kozioł
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Zastosowanie metody optymalizacji nieliniowej Neldera-Meada do konstrukcji odwzorowań kartograficznych o możliwie najlepszym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych – na przykładzie odwzorowania azymutalnego
Kamil Latuszek
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Zastosowanie naziemnego skanera laserowego do kartowania mostów na elektronicznych mapach nawigacyjnych
Jacek Łubczonek
Streszczenie   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Zastosowanie obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji form użytkowania terenu
P. Wężyk, R. Kok, K. Kozioł
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Zastosowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera do przedstawiania obszaru Polski w wąskich lub szerokich pasach południkowych
P. Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Zastosowanie oprogramowania GIS do prezentacji rozwoju przestrzennego na przykładzie dzielnicy Warszawy – Ochoty
Marta Kuźma, Agata Stachowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Zastosowanie oprogramowania QGIS do oceny zawartości Cu i Pb w glebach Obszaru Górniczego „Rudna”
Artur Krawczyk, Mateusz Sawczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych
Paweł Pędzich, Katarzyna Strychalska
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Zastosowanie sieci ASG-EUPOS w leśnictwie
M. Brach
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Zastosowanie SIP do wyznaczania ognisk gradacyjnych ważniejszych szkodników liściożernych sosny na przykładzie Puszczy Noteckiej
J. Mozgawa, W. Tracz, G. Kamińska, A. Kolk, L. Sukovata
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Zastosowanie statystyki przestrzennej do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce
Sylwia Marczak, Joanna Pluto-Kossakowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Zastosowanie SyMaP do tworzenia bazy danych przestrzennych fortyfikacji
Janina Rudowicz-Nawrocka, Mateusz Woźniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Zastosowanie systemów agentowych do zarządzania geoinformacją na poziomie urzędu gminy
S. Stanek, M. Pańkowska, A. Soltysik, M. Żytniewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Zastosowanie systemowych analiz przestrzennych do rozpoznawania i charakterystyki właściwości gleb ornych w aspekcie melioracji w Polsce
Janusz Ostrowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Zastosowanie technik geomatycznych w projektowaniu modernizacji parkingu leśnego
Paweł Szymański, Jarosław Kikulski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych
K. Stankiewicz, E. Wiśniewska, A. Hościło
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej
Magdalena Bryk, Julia M. Chyla
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym
A. Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Zastosowanie teledetekcji do oszacowania wpływu zmian klimatycznych na Lodowiec Pietrowej w Masywie Ak-Szijrak (Kirgistan)
G. Kokoeva
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 15, Zeszyt 3(78), 2017 Zastosowanie triangulacji do wizualizacji kartograficznej i analizy zmian danych czasowo-przestrzennych
Norbert Kurpiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Zastosowanie UAV w polskim leśnictwie celem pozyskania danych obrazowych
A. Zmarz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Zastosowanie wielomianów ortogonalnych do aproksymacji odwzorowań kartograficznych
J. Balcerzak, P. Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Zastosowanie wolontariatu informacji geograficznej w procesie inwentaryzacji infrastruktury rowerowej
Tomasz Templin, Tomasz Lewandowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wycenę nieruchomości
P. Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Zastosowanie zbiorów danych RDF do modelowania czasoprzestrzennego w geoinformatyce
Jaromar Łukowicz, Adam Iwaniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Zastosowanie zdjęć hemisferycznych w badaniach ekosystemów leśnych
P. Strzeliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Załączniki do artykułu "Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali"
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Założenia rozszerzenia modelu prezentacji kartograficznej na potrzeby systemu mobilnej nawigacji śródlądowej
Witold Kazimierski, Izabela Bodus-Olkowska, Marta Włodarczyk-Sielicka, Grzegorz Zaniewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Zintegrowany System Kartgrafii Geologicznej IKAR
W. Gogołek
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Zmiany lesistości Pomorza Zachodniego w ostatnich 400 latach
Mieczysław Kunz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych
A. Ciołkosz, Z. Poławski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Znaczenie wiarygodności danych georeferencyjnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie analizy danych o użytkach gruntowych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
Agnieszka Turek, Anna Bielska
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia - założenia projektu i wstępne wyniki badań
Mieczysław Kunz, Joanna Uscka-Kowalkowska, Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Rafał Maszewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej
M. Luc, J. Szmańda, K. Lis
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego w Europie na podstawie pokrycia i użytkowania terenu
E. Bielecka
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Złożoność schematów aplikacyjnych UML i GML
Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
801 - 908 z 908 elementów << < 1 2 3 4 5