Wdrażanie INSPIRE w Holandii

Łukasz Grus
Wageningen University
Holandia

Sandra Wijngaarden
Geonovum
Holandia

Arnold Breght
Wageningen University
Holandia

Watse Castelein
Geonovum
Holandia

Słowa kluczowe:

Infrastruktura Danych Przestrzennych; wdrażanie INSPIRE; INSPIRE w Holandii

Pełny tekst:

PDF (English)