Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: zastosowanie geoportalu do wdrażania Konwencji Karpackiej

M. Borsa
Szkoła Główna Handlowa

L. Litwin
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych

Słowa kluczowe:

dziedzictwo kulturowe; polityka rozwoju terytorialnego; Konwencja Karpacka; geoportal; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF