Wykorzystanie historycznych zdjęć lotniczych do analizy zmian brzegu na przykładzie fragmentu wybrzeża Zatoki Pomorskiej

J. Dudzińska-Nowak
Uniwersytet Szczeciński

K. Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

zdjęcia lotnicze; strefa brzegowa; zmiany linii brzegowej

Pełny tekst:

PDF