Zastosowanie języka UML w tworzeniu SIP dla oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia

Janina Rudowicz-Nawrocka
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

systemy informacji przestrzennej; modelowanie obiektowe; UML; wody podziemne

Pełny tekst:

PDF