Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 3: Zasady oceny jakości danych przestrzennych oraz ich zastosowanie do oceny jakości danych gromadzonych w TBD)
E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz.1: Modelowanie informacji geograficznej: Podstawy
W. Pachelski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Modelowanie dopływu potencjalnego promieniowania słonecznego dla obszaru Hornsundu i weryfikacja wyników - zastosowanie r.sun
M. Szymanowski, M. Kryza, K. Migała, P. Sobolewski, L. Kolondra
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny
P. Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Modelowanie dynamicznych zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych
Jaromar Łukowicz, Adam Iwaniak, Marek Strzelecki, Iwona Kaczmarek
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 4(79), 2017 Modelowanie ewakuacji z budynków z wykorzystaniem analiz rastrowych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Modelowanie pojęciowe w języku UML dla potrzeb wyceny nieruchomości
E. Dębińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej
E. Bielecka, A. Kuczyk, E. Witkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym
K. Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów
Wojciech Drzewiecki, Małgorzata Jenerowicz, Sebastian Aleksandrowicz, Michał Krupiński
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej
K. Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Modelowanie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem Uogólnionej Klasy Obiektów
E. Kołodziński, G. Betliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain Model
J. Bydłosz
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Modelowanie trójwymiarowe budynków lotniska Dajtki-Olsztyn w aplikacjach AutoCAD Civil 3D i Google SketchUp
B. Oszczak, D. Tanajewski, A. Harmaciński, M. Klimczuk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Modelowanie zależności topologicznych za pośrednictwem międzyobiektowych związków w programowym środowisku GEOBA
E. Kołodziński, G. Betliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Modelowanie zmian użytkowania przestrzeni rolniczej na przykładzie województwa podlaskiego
T. Stuczyński, P. Czaban, M. Kowalik, A. Łopatka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE
T. Kośka, E. Kaźmierczak-Kośka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Modernizacja kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych
K. Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Modernizacja nauczania na kierunku geodezja i kartografia w nowych uwarunkowaniach prawnych i technologicznych
Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Monitoring procesów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminnym z zastosowaniem technologii SIP
M. Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Monitoring wylesień w Rejonie Kumasi (Ghana) na podstawie wieloczasowej analizy użytkowania ziemi
A. Koranteng, T. Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych
W. Drzewiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Monitorowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej
M. Niemiec
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej
J. Łubczonek
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Możliwość wykorzystania informacji z topograficznych baz danych
J. Bac-Bronowicz, T. Dzikowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Możliwości gromadzenia danych przestrzennych w praktyce działania organów administracji samorządowej
M. Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Możliwości i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzględnieniem przepisów implementacyjnych INSPIRE
B. Bielawski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Możliwości i ograniczenia stosowania danych satelitarnych do budowy baz topograficznych i kluczowych baz tematycznych w państwach członkowskich UE
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Możliwości i perspektywy współczesnej grafiki komputerowej
T. Szuba
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Moźliwości integracji danych fotogrametrycznych w wybranych analizach przestrzennych
Agnieszka Turek, Jakub Markiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Możliwości uzupełnienia Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych o toponimy leśne umieszczane na wojskowych mapach topograficznych z okresu 1955-1965
Tomasz Olenderek
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE
M. Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Możliwości wykorzystania metadanych obrazowych w systemach informacji przestrzennej czasu rzeczywistego
M. Piszczek, Ł. Mycka, R. Ryniec, K. Rutyna
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych
H. Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Możliwości wykorzystania obywatelskiej informacji geoprzestrzennej na przykładzie projektu GeoSmartCity
Andrzej Zygmuniak, Violetta Sokoła-Szewioła
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Możliwości wykorzystania personalnej bazy danych przestrzennych SpatiaLite w praktyce górniczej
Artur Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Możliwości zasilania Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych
J. Bac-Bronowicz, R. Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki - założenia projektu ReGeo
E. Wiśniewska, T. Zawiła-Niedźwiecki, W. Plutecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Multimedialny system informacji przestrzennej ReGeo - założenia podstawowe i obecny stan realizacji
K. Stankiewicz, E. Wiśniewska, T. Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Multiwizjer - zintegrowana przeglądarka zasobów GIS
J. Kwiecień
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Na drodze harmonizacji – cechy strukturalne modeli obiektów topograficznych wykorzystanych w bazach danych referencyjnych
Andrzej Głażewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Narzędzia teledetekcyjne w analizie stanu roślinności
A. Jarocińska, B. Zagajewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych
Konrad Eckes
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy
J. Kozak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych
P. Wężyk, R. Sroga
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Niejednoznaczność transformacji UML-GML
Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej - o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty
M. Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Nieprofesjonalne spotkania z geomatyką
T. Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Niezawodna metoda wizualizacji ilościowych cech przestrzeni leśnej
T. Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Norwegia Cyfrowa - najbardziej wszechstronne współdziałanie jednostek administracji publicznej w Europie
K. Flåthen
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Norwegia Cyfrowa - najbardziej wszechstronne współdziałanie jednostek administracji publicznej w Europie
K. Flåthen
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Nowa jakość systemów informacji przestrzennej w Lasach Państwowych w kontekście problemów edukacyjnych
H. Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Nowa koncepcja nauczania podstaw systemów informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW
Sebastian Różycki, Anna Fijałkowska, Sylwia Marczak, Małgorzata Radło-Kulisiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Nowa metoda opracowania mapy ukształtowania dna sztucznego zbiornika wodnego na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych
Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt, Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Maciej Jaskulski
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych
T. Zawiła-Niedźwiecki, S. Miścicki, M. Zasada, A. Wencel
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jacek Kozak, Jarosław Balon, Krzysztof Gwosdz, Katarzyna Piotrowicz, Aneta Szablowska-Midor, Piotr Trzepacz
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Nowe teledetekcyjne misje satelitarne i możliwości wykorzystania ich wyników do zasilania baz danych przestrzennych
D. Dukaczewski, E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
Ryszard Kozakiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Nowoczesne metody nawigacji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem Inland ECDIS
A. Stateczny
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu
J. Brzuchowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność
K. Będkowski, M. Brach, K. Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Numeryczny model zespołow urbanistycznych w Krakowie
I. Jędrychowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 O pewnej numerycznej metodzie generowania współczynników w odwzorowaniach konforemnych
P. Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 O potrzebie opracowania systemu informacji przestrzennej wspomagającego ochronę wód podziemnych
J. Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Obiektowa analiza obrazów
J. Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE
E. Surma
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Obserwacje zróżnicowania przestrzennego warunków wodnych trwałych użytków zielonych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni w regionie oddziaływania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
Zygmunt Miatkowski, Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Ocena funkcjonalności oprogramowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych
J. Łubczonek
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury informacji przestrzennej
A. Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 1(80), 2018 Ocena możliwości systemu adresowania what3words
Jan Burdziej, Barbara Skorupka
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Ocena portali internetowych gmin i powiatów
E. Kozubek, P. Werner
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Ocena potencjalnego zagrożenia wysypisk śmieci dla środowiska w ich okolicy z wykorzystaniem GIS na przykładzie wysypiska Aba-Eku w mieście Ibadan
O. Oluwafemi Akynola
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird
W. Wolniewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Ocena potrzeb i możliwości wykorzystania bazy danych przestrzennych obiektów rolniczych i akwakultury (ORA) w modelu podstawowym
Joanna Pluto-Kossakowska, Sylwia Marczak, Małgorzata Radło-Kulisiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Ocena przekazu kartograficznego mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV
Izabela Bodus-Olkowska, Grzegorz Zaniewicz, Marta Włodarczyk-Sielicka
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Ocena roślinności słonolubnej dla poprawy zasobów paszowych na terenie słonej pustyni
D. Aralova, E. Shuyskaya, T. Khujanazarov, K. Toderich, F. Taha, S. Oishi, P. Voronin, C. Black
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Ocena rozdzielczości pojęciowej wybranych składników Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Bartłomiej Bielawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Ocena rozdzielczości pojęciowej zbioru danych
Bartłomiej Bielawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Ocena wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu systemów informacji przestrzennej
J. Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych w Polsce na przykładzie projektu OpenStreetMap
Sylwia Marczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Ocenianie zmian w dostępie do usług podczas podróży
P. Halls
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej
Elżbieta Bielecka, Waldemar Izdebski
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Od geodezji i kartografii do wyzwań i możliwości geomatyki
G. Zarzycki
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Od Integrującej Platformy Elektronicznej do Zinegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - podsumowanie projektów pilotażowych
Artur Kapuściński
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Od map na glinianych tablicach do pierwszego atlasu świata - mapy kartograficzne jako dziedzictwo kulturowe
M. Lechthaler
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie
A. Zachariasz
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich
Paweł Pędzich, Kamil Latuszek
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016 r.
Iwona Jażdżewska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Określanie liczby drzew z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego i prawdziwych ortofotomap
Piotr Tompalski, Piotr Wężyk, Roeland Kok, Mateusz Kukawski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Określanie obszarów lokalnych podtopień na podstawie NMT i bazy HYDRO
Tomasz Oberski, Zofia Szczepaniak-Kołtun
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego
P. Wężyk, P. Tompalski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Określenie biomasy sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) w Puszczy Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury punktów naziemnego skaningu laserowego
Piotr Wężyk, Marta Szostak, Piotr Tompalski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu DynaGen w procesie wspomagania automatycznej generalizacji małoskalowych danych przestrzennych
I. Karsznia
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Określenie zacienienia zabudowy jednorodzinnej na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego
Aleksandra Witkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Ontologie w SDI oraz koncepcja ich wykorzystania do budowy inteligentnego geoportalu
A. Iwaniak, T. Kubik
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Operatory generalizacji warstwy zabudowy
Krystian Kozioł
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Opinie na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych w Polsce
M. Andrzejewska, B. Bielawski, A. Głażewski, D. Gotlib, P. Kowalski, R. Olszewski, W. Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Opracowania fotogrametryczne ze zdjęć wykonywanych niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego - pierwsze przykłady
A. Zmarz, W. Plutecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Opracowanie bazy danych przestrzennych dla potrzeb archeologicznych badań krajobrazu kulturowego w regionie Planinica w Czarnogórze
Joanna Pluto-Kossakowska, Sylwia Marczak, Daniel Borawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Opracowanie bezstratnej metody kompresji danych sondażowych pochodzących z sondy wielowiązkowej zapisanych w formacie ASCII UTM
Wojciech Maleika, Piotr Czapiewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Opracowanie i implementacja elektronicznych map nawigacyjnych dla systemu RIS w Polsce
Jacek Łubczonek
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz
P. Wężyk, M. Szostak, P. Tompalski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Opracowanie scenariuszy erozji brzegu i jej skutków w okolicach Trzęsacza w latach 2005-2105 przy użyciu narzędzi geoinformacyjnych
I. Szakowski, R. Benedyczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie korytarza ekologicznego rzeki Bug
P. Sypuła, J. Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Optymalizacja odwzorowania wielostożkowego Polski według kryterium Airy'ego
Kamil Jan Latuszek
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ordnance Survey: wspieranie infrastruktury Wielkiej Brytanii
V. Lawrence
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ordnance Survey: wspieranie infrastruktury Wielkiej Brytanii
V. Lawrence
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Organizacyjne, tachniczne i ekonomiczne bariery prowadzenia bazy danych topografiocznych WODGiK na przykładzie województwa śląskiego
P. Pachół, J. Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Organy samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym
Z. Kwiasowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ostatnie osiągnięcia Państwowego Instytutu Geograficznego w Hiszpanii
S. Mas-Mayoral, J. Mezcua-Rodriguez
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ostatnie osiągnięcia Państwowego Instytutu Geograficznego w Hiszpanii
S. Mas-Mayoral, J. Mezcua-Rodriguez
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Osuwiska leśne w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO
J. Mozgawa, Ł. Kwaśny
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Otwarte oprogramowanie i otwarte dane w geomatyce
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Personalizacja kształcenia użytkowników informacji przestrzennej
Stanisław Białousz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Perspektywy i możliwości wykorzystania systemów cyfrowych map morskich dla potrzeb gospodarki i turystyki morskiej
J. Ogrodniczak, D. Grabiec
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Pictometry® - nowe zastosowanie zdjęć lotniczych
M. Madej
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Pictometry® - nowe zastosowanie zdjęć lotniczych
M. Madej
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Plany zagospodarowania przestrzennego w systemie geoinformacyjnym – INSPIRE i co dalej?
Joanna Jaroszewicz, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Podstawowa rola geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie opisu ukształtowania powierzchni terenu
J. Wysocki
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (cz.1. Wstęp)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz. 2. Podstawowe założenia INSPIRE)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.3. Modelowanie pojęciowe danych, usług i interfejsów)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.4. Mapy w sieci WWW _WebMapping_)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.5. Język GML _Geography Markup Language_)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.6. Rozwijane i planowane technologie geoinformacyjne)
J. Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polscee
D. Dukaczewski, E. Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Podstawy wdrożenia infrastruktury przestrzennej w Polsce
A. Śliwiński, S. Podlasek
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Podsumowanie zajęć dydaktycznych koła naukowego studentów AGH w zakresie grafiki komputerowej
Artur Krawczyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Pola potencjalnych zastosowań teledetekcji w Lasach Państwowych i sprzyjające tym zastosowaniom formy organizacyjne
J. Mozgawa, K. Będkowski, T. Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 1, 2009 Polski eksport w dziedzinie geodezji i kartografii
J. Wysocki
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE
Katarzyna Góźdź, Zenon Parzyński, Witold Radzio
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Polski system katastralny w aspekcie ISO 19152
Jarosław Bydłosz
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Poprawa potencjału interpretacyjnego obrazów sonaru skanującego w oparciu o dane z sondy wielowiązkowej
A. Stateczny, N. Ratuszniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Porównanie dostępności czasowej wyznaczanej z wykorzystaniem różnych serwisów internetowych
Krzysztof Pokonieczny, Joanna Tomala, Albina Mościcka
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Porównanie klasyfikacji obiektowej z tradycyjną klasyfikacją pikselową z punktu widzenia automatyzacji procesu tworzenia bazy danych o pokryciu i użytkowaniu terenu
S. Lewiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Porównanie metod transformacji map historycznych
Marcin Jaskulski, Grzegorz Łukasiewicz, Marta Nalej
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego
Beata Hejmanowska, Jakub Kolecki, Piotr Kramarczyk, Małgorzata Słota
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Porównanie możliwości publikacji opracowań kartograficznych w sieci www z wykorzystaniem standardów SLD SE FE i Google API
E. Woźniak, A. Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Porównanie numerycznych modeli terenu obszarów leśnych generowanych z wykorzystaniem danych skaningu laserowego (LiDAR) uzyskanych w okresie wiosennym i letnim
K. Będkowski, K. Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Porównanie wybranych algorytmów upraszczania linii na przykładzie reprezentatywnego obszaru testowego
K. Kozioł
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Porównanie zaangażowania obywateli wybranych krajów europejskich w tworzenie VGI
Sylwia Marczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Portal mapowy "Zielony Kraków" jako element realizacji INSPIRE
P. Wężyk, M. Mrugała, R. Wańczyk, P. Szwałko
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Powiatowy program zwiększania lesistości Miasta Wrocławia - aspekty geomatyczne projektowania
G. Rączka, P. Strzeliński, A. Węgiel
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
J. Kozak, A. Szabłowska-Midor
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Pozyskiwanie danych dla wyceny nieruchomości z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej
P. Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków
S. Zaremba, J. Zoń
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo-roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych
K. Dąbrowska-Zielińska, W. Kowalik, M. Gruszczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Pozyskiwanie informacji przestrzennej z wykorzystaniem metody przestrzenno-czasowego kadrowania obrazów
M. Piszczek, K. Rutyna
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 2(38), 2010 Pozytywny wpływ dyrektywy INSPIRE na prawo krajowe w przypadku Polski
Jolanta Orlińska
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Prace dyplomowe studentów Politechniki Śląskiej jako źródło zasilania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
V. Sokoła-Szewioła, P. Pachół
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
B. Kosowski, A. Kotulecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Prawne aspekty korzystania z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
Krzysztof Siewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego
G. Szpor
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzcniach probnych przy użyciu urządzenia PosTex
P. Wężyk, R. Sroga, P. Szwed
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Precyzyjny zrzut kapsuły wodnej do gaszenia pożarów z powietrza
M. Kunz, R. Dygdała, G. Śmigielski, D. Lewandowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych
I. Chybicka
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Próba budowy aplikacji narzędziowej GIS na podstawie modelu pojęciowego
A. Chojka, A. Iżykowska, A. Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat
Krzysztof Kosiński, Anna Hoffmann-Niedek, Teresa Kozłowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości
P. Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych źródeł w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej
Grzegorz Zaniewicz, Witold Kazimierski, Marta Włodarczyk-Sielicka
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Problematyka integracji modeli krajowych danych georeferencyjnych z normami ISO serii 19100
W. Pachelski, Z. Parzyński, A. Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Problematyka kształcenia w dziedzinie geoinformacji na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
A. Stepnowski, M. Moszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Problematyka kształcenia w zakresie geoinformacji na kierunku leśnictwo
H. Olenderek, T. Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Problematyka modelowania informacji geograficznej w schematach GML
A. Kmiecik
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Problematyka SDI w projekcie eSDI-NET+ przygotowanym w ramach programu Komisji Europejskiej _e_Content_plus_
A. Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Problemy integracji organizacyjnej w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej
K. Mączewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Problemy normalizacji w dziedzinie informacji przestrzennej
W. Pachelski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu Krakowa
W. Osikowska, J. Przetacznik
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Problemy projektowania i implementacji systemów dla archiwów dokumentów indeksowanych geograficznie
Roland Rusiecki
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 3(78), 2017 Problemy prowadzenia analiz sieciowych w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem oprogramowania Network Analyst (ArcGIS) i pgRouting (PostGIS)
Ewa Dębińska, Piotr Cichociński, Katarzyna Krystek
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Problemy przetwarzania obrazu sonarowego na potrzeby sonarowej mapy dna
M. Borawski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Proces budowy schematu aplikacyjnego do wymiany danych GESUT
J. Kuczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Profesor Jerzy Gaździcki wybitny uczony, wychowawca, organizator i społecznik
M. Baranowski, E. Musiał
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne
M. Machinko-Nagrabecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Program studiów magisterskich w dziedzinie geoinformatyki - przykład z Chorwacji
J. Kozak, D. Medak, A. Car
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
J. Dygaszewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Projekt geoserwisu dla pszczelarzy z wykorzystaniem metodologii MDA
Adam Potocki, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu
P. Malczewski, A. Iwaniak, J. Blachowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth
Małgorzata Papież, Andrzej Leśniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Projektowanie lokalizacji kamer w systemie ochrony obszaru miejskiego
E. Lewandowicz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego
A. Król
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym
Marek Młodkowski, Dariusz Walczak, Piotr Jankowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Proponowane funkcje systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym
M. Kolińska, T. Chrobak
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej
Marta Włodarczyk-Sielicka, Witold Kazimierski, Maciej Marek
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Propozycja algorytmu do wyodrębniania wysp na zdjęciach satelitarnych z wykorzystaniem morfologii matematycznej
P. Kupidura
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Propozycja geoportalu dla przestrzenno-czasowych danych statystycznych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Propozycja kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów w Polsce - sprawozdanie z przeprowadzonych prac dla 13 obiektów pilotowych
Stanisław Zaremba
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Propozycja modelu pojęciowego danych wieczysto-księgowych
Katarzyna Góźdź, Wojciech Pachelski
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych
A. Doskocz
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 7, 2007 Propozycja zasad waloryzacji kompleksów leśnych pod względem możliwości lokalizowania w nich dróg kołowych publicznych rangi krajowej i wojewódzkiej
G. Zajączkowski, E. Zaperty
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe
P. Falkowski, Z. Parzyński, J. Uchański
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji
Michał Bednarczyk, Renata Pelc-Mieczkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych
J. Bachowska, A. Majcher, P. Pachół, S. Piróg
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Przegląd Kolejowych Systemów Informacyjnych oraz potrzeby ich modernizacji w Polsce
A. Plichta
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy
Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska, Helena Łoś
Streszczenie   PDF
 
401 - 600 z 913 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>