Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Model przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej wykorzystujący podejście procesowe
Ewa Janczar
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Model symulacyjny podziału na działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
Jan Janusz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego
Wojciech Drzewiecki, Stanisław Mularz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 10: Zastosowanie metodyki MDA - wybrane zagadnienia transformacji schematów aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 11: Schematy aplikacyjne tematów aneksów II i III dyrektywy INSPIRE)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 12: Podsumowanie)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 1: Wstęp)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 2: Różnice pomiędzy językiem zapisu danych i jego dziedzinową aplikacją)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 3: Wprowadzenie do modelowania informacji przestrzennej - metodyka MDA i diagramy klas UML)
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 4: Przegląd standardów i narzędzi stosowanych do modelowania informacji geograficznej)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 5: Schematy aplikacyjne UML - reguły budowy i przykłady)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 6: Budowa schematu aplikacyjnego GML - reguły budowy, narzędzia i przykłady)
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 7 Transformacja schematu aplik:acyjnego UML do schematu aplikacyjnego GML - wymagania, ograniczenia i wybrane narzędzia)
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 8: Przykład zastosowania metod modelowania danych z zakresu Służby Geodezyjno-Kartograficznej)
Zenon Parzyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 9: Najczęściej popełniane błędy w modelach UML dla schematów aplikacyjnych GML)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Modele dla monitorowania wykrywania zmian użytkownia terenu przez klasyfikację obszarów zabudowanych
Bahaaeddin AlHaddad, Malcolm Burns, Josep Cladera
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Modele struktur katastralnych
Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Modele topologiczne danych przstrzennych
Elżbieta Lewandowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 19, Zeszyt 2(93), 2021 Modelling population density using artificial neural networks from open data
Adam Nadolny
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Modelowanie agentowe - nowoczesna koncepcja modelowania w GIS
Piotr Dzieszko, Katarzyna Bartkowiak, Katarzyna Giełda-Pinas
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Modelowanie cienia w obszarach zurbanizowanych
Michał Brach, Joanna Stępniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Modelowanie danych klimatycznych z uwzględnieniem czynników topograficznych
Joanna Bac-Bronowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (cz.1: wprowadzenie, autorzy, streszczenie, abstract, spis treści)
Wojciech Pachelski, Janusz Michalak, Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 2: Transformacja polskich danych przestrzennych do modeli INSPIRE)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 3: Zasady oceny jakości danych przestrzennych oraz ich zastosowanie do oceny jakości danych gromadzonych w TBD)
Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 4(40), 2010 Modelowanie danych przestrzennych (rozdz.1: Modelowanie informacji geograficznej: Podstawy
Wojciech Pachelski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Modelowanie dopływu potencjalnego promieniowania słonecznego dla obszaru Hornsundu i weryfikacja wyników - zastosowanie r.sun
Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza, Krzysztof Migała, Piotr Sobolewski, Lech Kolondra
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny
Piotr Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Modelowanie dynamicznych zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych
Jaromar Łukowicz, Adam Iwaniak, Marek Strzelecki, Iwona Kaczmarek
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 4(79), 2017 Modelowanie ewakuacji z budynków z wykorzystaniem analiz rastrowych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Modelowanie pojęciowe w języku UML dla potrzeb wyceny nieruchomości
Ewa Dębińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej
Elżbieta Bielecka, Anna Kuczyk, Ewa Witkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym
Konrad Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów
Wojciech Drzewiecki, Małgorzata Jenerowicz, Sebastian Aleksandrowicz, Michał Krupiński
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej
Konrad Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Modelowanie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem Uogólnionej Klasy Obiektów
Edward Kołodziński, Grzegorz Betliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain Model
Jarosław Bydłosz
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Modelowanie trójwymiarowe budynków lotniska Dajtki-Olsztyn w aplikacjach AutoCAD Civil 3D i Google SketchUp
Bartłomiej Oszczak, Dariusz Tanajewski, Adam Harmaciński, Mateusz Klimczuk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Modelowanie zależności topologicznych za pośrednictwem międzyobiektowych związków w programowym środowisku GEOBA
Edward Kołodziński, Grzegorz Betliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Modelowanie zmian użytkowania przestrzeni rolniczej na przykładzie województwa podlaskiego
Tomasz Stuczyński, Przemysław Czaban, Monika Kowalik, Artur Łopatka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE
Tadeusz Kośka, Elżbieta Kaźmierczak-Kośka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Modernizacja kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych
Konrad Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Modernizacja nauczania na kierunku geodezja i kartografia w nowych uwarunkowaniach prawnych i technologicznych
Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Monitoring procesów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminnym z zastosowaniem technologii SIP
Małgorzata Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Monitoring wylesień w Rejonie Kumasi (Ghana) na podstawie wieloczasowej analizy użytkowania ziemi
Addo Koranteng, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych
Wojciech Drzewiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Monitorowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej
Magdalena Niemiec
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej
Jacek Łubczonek
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Możliwość wykorzystania informacji z topograficznych baz danych
Joanna Bac-Bronowicz, Teresa Dzikowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Możliwości gromadzenia danych przestrzennych w praktyce działania organów administracji samorządowej
Małgorzata Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Możliwości i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzględnieniem przepisów implementacyjnych INSPIRE
Bartłomiej Bielawski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Możliwości i ograniczenia stosowania danych satelitarnych do budowy baz topograficznych i kluczowych baz tematycznych w państwach członkowskich UE
Dariusz Dukaczewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Możliwości i perspektywy współczesnej grafiki komputerowej
Tadeusz Szuba
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Moźliwości integracji danych fotogrametrycznych w wybranych analizach przestrzennych
Agnieszka Turek, Jakub Markiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Możliwości uzupełnienia Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych o toponimy leśne umieszczane na wojskowych mapach topograficznych z okresu 1955-1965
Tomasz Olenderek
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE
Marek Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Możliwości wykorzystania metadanych obrazowych w systemach informacji przestrzennej czasu rzeczywistego
Marek Piszczek, Łukasz Mycka, Radosław Ryniec, Krzysztof Rutyna
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych
Heronim Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Możliwości wykorzystania obywatelskiej informacji geoprzestrzennej na przykładzie projektu GeoSmartCity
Andrzej Zygmuniak, Violetta Sokoła-Szewioła
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Możliwości wykorzystania personalnej bazy danych przestrzennych SpatiaLite w praktyce górniczej
Artur Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Możliwości zasilania Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych
Joanna Bac-Bronowicz, Robert Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki - założenia projektu ReGeo
Emilia Wiśniewska, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Wieńczysław Plutecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Multimedialny system informacji przestrzennej ReGeo - założenia podstawowe i obecny stan realizacji
Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Multiwizjer - zintegrowana przeglądarka zasobów GIS
Janusz Kwiecień
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Na drodze harmonizacji – cechy strukturalne modeli obiektów topograficznych wykorzystanych w bazach danych referencyjnych
Andrzej Głażewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 3(82), 2018 Najstarsze sieci geodezyjne w Polsce - sieć triangulacyjna na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Narzędzia teledetekcyjne w analizie stanu roślinności
Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych
Konrad Eckes
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy
Jacek Kozak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych
Piotr Wężyk, Radosław Sroga
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Niejednoznaczność transformacji UML-GML
Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej - o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty
Małgorzata Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Nieprofesjonalne spotkania z geomatyką
Tomasz Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Niezawodna metoda wizualizacji ilościowych cech przestrzeni leśnej
Tomasz Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Norwegia Cyfrowa - najbardziej wszechstronne współdziałanie jednostek administracji publicznej w Europie
K. Flåthen
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Norwegia Cyfrowa - najbardziej wszechstronne współdziałanie jednostek administracji publicznej w Europie
Knut Flåthen
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Nowa jakość systemów informacji przestrzennej w Lasach Państwowych w kontekście problemów edukacyjnych
Heronim Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Nowa koncepcja nauczania podstaw systemów informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW
Sebastian Różycki, Anna Fijałkowska, Sylwia Marczak, Małgorzata Radło-Kulisiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Nowa metoda opracowania mapy ukształtowania dna sztucznego zbiornika wodnego na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych
Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt, Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Maciej Jaskulski
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Stanisław Miścicki, Michał Zasada, Agata Wencel
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jacek Kozak, Jarosław Balon, Krzysztof Gwosdz, Katarzyna Piotrowicz, Aneta Szabłowska-Midor, Piotr Trzepacz
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Nowe teledetekcyjne misje satelitarne i możliwości wykorzystania ich wyników do zasilania baz danych przestrzennych
Dariusz Dukaczewski, Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Nowelizacja dyrektywy OOŚ – nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych
Ryszard Kozakiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Nowoczesne metody nawigacji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem Inland ECDIS
Andrzej Stateczny
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu
Jadwiga Brzuchowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność
Krzysztof Będkowski, Michał Brach, Krzysztof Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Numeryczny model zespołow urbanistycznych w Krakowie
Ireneusz Jędrychowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 O pewnej numerycznej metodzie generowania współczynników w odwzorowaniach konforemnych
Paweł Pędzich
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 O potrzebie opracowania systemu informacji przestrzennej wspomagającego ochronę wód podziemnych
Janina Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Obiektowa analiza obrazów
Joanna Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE
Ewa Surma
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Obserwacje zróżnicowania przestrzennego warunków wodnych trwałych użytków zielonych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni w regionie oddziaływania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
Zygmunt Miatkowski, Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Ocena funkcjonalności oprogramowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych
Jacek Łubczonek
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury informacji przestrzennej
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 1(80), 2018 Ocena możliwości systemu adresowania what3words
Jan Burdziej, Barbara Skorupka
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Ocena portali internetowych gmin i powiatów
Elżbieta Kozubek, Piotr Werner
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Ocena potencjalnego zagrożenia wysypisk śmieci dla środowiska w ich okolicy z wykorzystaniem GIS na przykładzie wysypiska Aba-Eku w mieście Ibadan
Opaleye Oluwafemi Akynola
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird
Wiesław Wolniewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Ocena potrzeb i możliwości wykorzystania bazy danych przestrzennych obiektów rolniczych i akwakultury (ORA) w modelu podstawowym
Joanna Pluto-Kossakowska, Sylwia Marczak, Małgorzata Radło-Kulisiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Ocena przekazu kartograficznego mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV
Izabela Bodus-Olkowska, Grzegorz Zaniewicz, Marta Włodarczyk-Sielicka
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Ocena roślinności słonolubnej dla poprawy zasobów paszowych na terenie słonej pustyni
Dildora Aralova, Elena Shuyskaya, Timur Khujanazarov, Kristina Toderich, Faisal Taha, Satoru Oishi, Pavel Voronin, Clanton Black
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 16, Zeszyt 2(81), 2018 Ocena rozdzielczości geometrii w cyfrowym modelu topograficznym
Bartłomiej Bielawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Ocena rozdzielczości pojęciowej wybranych składników Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Bartłomiej Bielawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Ocena rozdzielczości pojęciowej zbioru danych
Bartłomiej Bielawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Ocena wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu systemów informacji przestrzennej
Janina Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych w Polsce na przykładzie projektu OpenStreetMap
Sylwia Marczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Ocenianie zmian w dostępie do usług podczas podróży
Peter Halls
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej
Elżbieta Bielecka, Waldemar Izdebski
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Od geodezji i kartografii do wyzwań i możliwości geomatyki
George Zarzycki
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Od Integrującej Platformy Elektronicznej do Zinegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - podsumowanie projektów pilotażowych
Artur Kapuściński
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Od map na glinianych tablicach do pierwszego atlasu świata - mapy kartograficzne jako dziedzictwo kulturowe
Mirjanka Lechthaler
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie
Agata Zachariasz
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich
Paweł Pędzich, Kamil Latuszek
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016 r.
Iwona Jażdżewska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Określanie liczby drzew z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego i prawdziwych ortofotomap
Piotr Tompalski, Piotr Wężyk, Roeland Kok, Mateusz Kukawski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Określanie obszarów lokalnych podtopień na podstawie NMT i bazy HYDRO
Tomasz Oberski, Zofia Szczepaniak-Kołtun
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego
Piotr Wężyk, Piotr Tompalski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Określenie biomasy sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) w Puszczy Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury punktów naziemnego skaningu laserowego
Piotr Wężyk, Marta Szostak, Piotr Tompalski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu DynaGen w procesie wspomagania automatycznej generalizacji małoskalowych danych przestrzennych
Izabela Karsznia
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Określenie zacienienia zabudowy jednorodzinnej na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego
Aleksandra Witkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Ontologie w SDI oraz koncepcja ich wykorzystania do budowy inteligentnego geoportalu
Adam Iwaniak, Tomasz Kubik
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Operatory generalizacji warstwy zabudowy
Krystian Kozioł
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Opinie na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych w Polsce
Maria Andrzejewska, Bartłomiej Bielawski, Andrzej Głażewski, Dariusz Gotlib, Paweł Kowalski, Robert Olszewski, Wiesław Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Opracowania fotogrametryczne ze zdjęć wykonywanych niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego - pierwsze przykłady
Anna Zmarz, Wieńczysław Plutecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Opracowanie bazy danych przestrzennych dla potrzeb archeologicznych badań krajobrazu kulturowego w regionie Planinica w Czarnogórze
Joanna Pluto-Kossakowska, Sylwia Marczak, Daniel Borawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Opracowanie bezstratnej metody kompresji danych sondażowych pochodzących z sondy wielowiązkowej zapisanych w formacie ASCII UTM
Wojciech Maleika, Piotr Czapiewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Opracowanie i implementacja elektronicznych map nawigacyjnych dla systemu RIS w Polsce
Jacek Łubczonek
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz
Piotr Wężyk, Marta Szostak, Piotr Tompalski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Opracowanie scenariuszy erozji brzegu i jej skutków w okolicach Trzęsacza w latach 2005-2105 przy użyciu narzędzi geoinformacyjnych
Igor Szakowski, Rafał Benedyczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie korytarza ekologicznego rzeki Bug
Paweł Sypuła, Joanna Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Optymalizacja odwzorowania wielostożkowego Polski według kryterium Airy'ego
Kamil Latuszek
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ordnance Survey: wspieranie infrastruktury Wielkiej Brytanii
V. Lawrence
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ordnance Survey: wspieranie infrastruktury Wielkiej Brytanii
Vanessa Lawrence
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Organizacyjne, tachniczne i ekonomiczne bariery prowadzenia bazy danych topografiocznych WODGiK na przykładzie województwa śląskiego
Piotr Pachół, Jerzy Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Organy samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym
Zbigniew Kwiasowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ostatnie osiągnięcia Państwowego Instytutu Geograficznego w Hiszpanii
S. Mas-Mayoral, J. Mezcua-Rodriguez
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Ostatnie osiągnięcia Państwowego Instytutu Geograficznego w Hiszpanii
Sebastian Mas-Mayoral, Julio Mezcua-Rodriguez
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Osuwiska leśne w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO
Jerzy Mozgawa, Łukasz Kwaśny
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Otwarte oprogramowanie i otwarte dane w geomatyce
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Persawahan Organik dengan teknik Tiga Tanpa
Yudi Anto
Streszczenie
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Personalizacja kształcenia użytkowników informacji przestrzennej
Stanisław Białousz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Perspektywy i możliwości wykorzystania systemów cyfrowych map morskich dla potrzeb gospodarki i turystyki morskiej
Janusz Ogrodniczak, Dariusz Grabiec
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Pictometry® - nowe zastosowanie zdjęć lotniczych
Magdalena Madej
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Pictometry® - nowe zastosowanie zdjęć lotniczych
M. Madej
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Plany zagospodarowania przestrzennego w systemie geoinformacyjnym – INSPIRE i co dalej?
Joanna Jaroszewicz, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Podstawowa rola geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie opisu ukształtowania powierzchni terenu
Jerzy Wysocki
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (cz.1. Wstęp)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz. 2. Podstawowe założenia INSPIRE)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.3. Modelowanie pojęciowe danych, usług i interfejsów)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.4. Mapy w sieci WWW _WebMapping_)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.5. Język GML _Geography Markup Language_)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 2, 2003 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.6. Rozwijane i planowane technologie geoinformacyjne)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polscee
Dariusz Dukaczewski, Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Podstawy wdrożenia infrastruktury przestrzennej w Polsce
Adam Śliwiński, Sebastian Podlasek
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Podsumowanie zajęć dydaktycznych koła naukowego studentów AGH w zakresie grafiki komputerowej
Artur Krawczyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Pola potencjalnych zastosowań teledetekcji w Lasach Państwowych i sprzyjające tym zastosowaniom formy organizacyjne
Jerzy Mozgawa, Krzysztof Będkowski, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 1, 2009 Polski eksport w dziedzinie geodezji i kartografii
Jerzy- Wysocki
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE
Katarzyna Góźdź, Zenon Parzyński, Witold Radzio
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Polski system katastralny w aspekcie ISO 19152
Jarosław Bydłosz
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Poprawa potencjału interpretacyjnego obrazów sonaru skanującego w oparciu o dane z sondy wielowiązkowej
Andrzej Stateczny, Natalia Ratuszniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Porównanie dostępności czasowej wyznaczanej z wykorzystaniem różnych serwisów internetowych
Krzysztof Pokonieczny, Joanna Tomala, Albina Mościcka
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Porównanie klasyfikacji obiektowej z tradycyjną klasyfikacją pikselową z punktu widzenia automatyzacji procesu tworzenia bazy danych o pokryciu i użytkowaniu terenu
Stanisław Lewiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Porównanie metod transformacji map historycznych
Marcin Jaskulski, Grzegorz Łukasiewicz, Marta Nalej
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego
Beata Hejmanowska, Jakub Kolecki, Piotr Kramarczyk, Małgorzata Słota
Streszczenie   PDF
 
Tom 18, Zeszyt 1(88), 2020 Porównanie modeli 3D pomieszczeń biurowych opracowanych na podstawie pomiarów wykonanych różnymi metodami
Klaudia Onyszko, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Anna Fryśkowska-Skibniewska, Tomasz Wojciechowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Porównanie możliwości publikacji opracowań kartograficznych w sieci www z wykorzystaniem standardów SLD SE FE i Google API
Emilia Woźniak, Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Porównanie numerycznych modeli terenu obszarów leśnych generowanych z wykorzystaniem danych skaningu laserowego (LiDAR) uzyskanych w okresie wiosennym i letnim
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Porównanie wybranych algorytmów upraszczania linii na przykładzie reprezentatywnego obszaru testowego
Krystian Kozioł
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 3(82), 2018 Porównanie wybranych metod analizy dostępności przestrzennej na przykładzie obiektów użyteczności publicznej w Toruniu
Jan Burdziej
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Porównanie zaangażowania obywateli wybranych krajów europejskich w tworzenie VGI
Sylwia Marczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Portal mapowy "Zielony Kraków" jako element realizacji INSPIRE
Piotr Wężyk, Małgorzata Mrugała, Robert Wańczyk, Przemysław Szwałko
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Powiatowy program zwiększania lesistości Miasta Wrocławia - aspekty geomatyczne projektowania
Grzegorz Rączka, Paweł Strzeliński, Andrzej Węgiel
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jacek Kozak, Aneta Szabłowska-Midor
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Pozyskiwanie danych dla wyceny nieruchomości z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej
Piotr Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Stanisław Zaremba, Jacek Zoń
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo-roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Wanda Kowalik, Maria Gruszczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Pozyskiwanie informacji przestrzennej z wykorzystaniem metody przestrzenno-czasowego kadrowania obrazów
Marek Piszczek, Krzysztof Rutyna
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 2(38), 2010 Pozytywny wpływ dyrektywy INSPIRE na prawo krajowe w przypadku Polski
Jolanta Orlińska
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 17, Zeszyt 1(84), 2019 Półwiecze działalności Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod przywództwem Profesora Jerzego Gaździckiego
Marek Baranowski, Ewa Musiał
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Prace dyplomowe studentów Politechniki Śląskiej jako źródło zasilania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Violetta Sokoła-Szewioła, Piotr Pachół
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
Bogdan Kosowski, Aleksander Kotulecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Prawne aspekty korzystania z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
Krzysztof Siewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Grażyna Szpor
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzcniach probnych przy użyciu urządzenia PosTex
Piotr Wężyk, Radosław Sroga, Piotr Szwed
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Precyzyjny zrzut kapsuły wodnej do gaszenia pożarów z powietrza
Mieczysław Kunz, Roman Dygdała, Grzegorz Śmigielski, Damian Lewandowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych
Izabela Chybicka
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Próba budowy aplikacji narzędziowej GIS na podstawie modelu pojęciowego
Agnieszka Chojka, Agnieszka Iżykowska, Agnieszka Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat
Krzysztof Kosiński, Anna Hoffmann-Niedek, Teresa Kozłowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości
Piotr Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Próba zdefiniowania domeny współczesnej kartografii
Marek Baranowski, Dariusz Gotlib, Robert Olszewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych źródeł w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej
Grzegorz Zaniewicz, Witold Kazimierski, Marta Włodarczyk-Sielicka
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Problematyka integracji modeli krajowych danych georeferencyjnych z normami ISO serii 19100
Wojciech Pachelski, Zenon Parzyński, Agnieszka Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Problematyka kształcenia w dziedzinie geoinformacji na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Andrzej Stepnowski, Marek Moszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Problematyka kształcenia w zakresie geoinformacji na kierunku leśnictwo
Heronim Olenderek, Tomasz Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Problematyka modelowania informacji geograficznej w schematach GML
Alina Kmiecik
Szczegóły   PDF
 
401 - 600 z 965 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>