Tom 6, Zeszyt 3, 2008

Spis treści

1. Geoinformacja w kształtowaniu przestrzeni
Jerzy Gaździcki, Krystian Pyka 7-12 13-18
2. Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania
Jerzy Gaździcki 21-30
3. Przekształcenia przestrzeni geograficznej a rozwój miasta na przykładzie Krakowa
Kazimierz Bujakowski, Agnieszka Czerwińska, Renata Filip, Jan Barański, Andrzej Nowicki 33-40
4. Geoinformacja w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu zmian w przestrzeni
Zygmunt Ziobrowski, Aleksander Böhm 41-45
5. Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do potrzeb symulacji i optymalizacji przekształceń systemów transportowych i zagospodarowania przestrzennego
Jadwiga Brzuchowska, Tomasz Ossowicz 47-56
6. GIS a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
Sławomir Anusz 59-66
7. Doświadczenia dotyczące wykorzystania technik komputerowych do wspomagania realizacji zadań gminy związanych z instrumentem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Wrocławia
Jadwiga Brzuchowska 69-78
8. Doświadczenia dotyczące wykorzystania systemów CAD i GIS do wspomagania procesu planowania przestrzennego na przykładzie Krakowa
Jadwiga Reczek-Płudowska 79-85
9. Technologie informacyjne jako narzędzie udziału społecznego w kształtowaniu przestrzeni
Małgorzata Hanzl 87-99
10. Dane geodezyjne a planowanie przestrzenne
Kazimierz Bujakowski, Maria Kolińska, Andrzej Karpierz 103-109
11. Możliwość wykorzystania informacji z topograficznych baz danych
Joanna Bac-Bronowicz, Teresa Dzikowska 111-121
12. Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie: pierwszy produkt serwisu szybkiej ścieżki GMES
Elżbieta Bielecka 125-130
13. Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych
Wojciech Drzewiecki 131-142