Tom 6, Zeszyt 3, 2008

Spis treści

1. Geoinformacja w kształtowaniu przestrzeni
J. Gaździcki, K. Pyka 7-12 13-18
2. Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania
J. Gaździcki 21-30
3. Przekształcenia przestrzeni geograficznej a rozwój miasta na przykładzie Krakowa
K. Bujakowski, A. Czerwińska, R. Filip, J. Barański, A. Nowicki 33-40
4. Geoinformacja w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu zmian w przestrzeni
Z. Ziobrowski, A. Böhm 41-45
5. Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do potrzeb symulacji i optymalizacji przekształceń systemów transportowych i zagospodarowania przestrzennego
J. Brzuchowska, T. Ossowicz 47-56
6. GIS a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
S. Anusz 59-66
7. Doświadczenia dotyczące wykorzystania technik komputerowych do wspomagania realizacji zadań gminy związanych z instrumentem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Wrocławia
J. Brzuchowska 69-78
8. Doświadczenia dotyczące wykorzystania systemów CAD i GIS do wspomagania procesu planowania przestrzennego na przykładzie Krakowa
J. Reczek-Płudowska 79-85
9. Technologie informacyjne jako narzędzie udziału społecznego w kształtowaniu przestrzeni
M. Hanzl 87-99
10. Dane geodezyjne a planowanie przestrzenne
K. Bujakowski, M. Kolińska, A. Karpierz 103-109
11. Możliwość wykorzystania informacji z topograficznych baz danych
J. Bac-Bronowicz, T. Dzikowska 111-121
12. Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie: pierwszy produkt serwisu szybkiej ścieżki GMES
E. Bielecka 125-130
13. Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych
W. Drzewiecki 131-142