Zastosowanie algorytmu "pojedynczego okna" do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat

J. Walawender

M. Hajto

P. Iwaniuk

Słowa kluczowe:

satelitarna teledetekcja termalna; satelity serii LANDSAT; algorytm "pojedynczego okna"; temperatura powierzchni czynnej; GIS; zróżnicowanie przestrzenne warunków przestrzennych miasta

Pełny tekst:

PDF