Zastosowanie wielomianów ortogonalnych do aproksymacji odwzorowań kartograficznych

Jerzy Balcerzak
Politechnika Warszawska
Polska

Paweł Pędzich
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

kartografia matematyczna; odwzorowania kartograficzne; wielomiany ortogonalne

Pełny tekst:

PDF