Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017

Spis treści

1. Rozważania nad wykorzystaniem standardów modelowania obiektów 3D w systemach wirtualnej rzeczywistości
Miłosz Anders, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 7–14
2. Identyfikacja punktów dawnych sieci triangulacyjnych na obszarze powiatu ostrowieckiego
Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski 15–24
3. Ocena przekazu kartograficznego mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV
Izabela Bodus-Olkowska, Grzegorz Zaniewicz, Marta Włodarczyk-Sielicka 25–36
4. Implementacja usługi SOS – sukcesy i porażki
Agnieszka Chojka, Dawid Łuszczki 37–48
5. Analiza funkcjonalności aplikacji wspomagających prowadzenie EMUiA
Marta Chojnacka, Agnieszka Chojka 49–62
6. Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar Obławy Augustowskiej
Dariusz Dukaczewski, Zbigniew Bochenek, Artur Karol Karwel, Honorata Paradysz, Zbigniew Kulikowski 63-78
7. Wpływ metody określenia lokalnych wag kryteriów w analizie wielokryterialnej
Joanna Jaroszewicz 79–88
8. Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
Ryszard Kozakiewicz 89–96
9. Porównanie dostępności czasowej wyznaczanej z wykorzystaniem różnych serwisów internetowych
Krzysztof Pokonieczny, Joanna Tomala, Albina Mościcka 97-106
10. Analiza dostępności staromiejskiej trasy turystycznej Koszalina dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Zofia Szczepaniak-Kołtun 107-117
11. Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczańskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretację cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku
Piotr Wężyk, Miłosz Mucha, Marta Szostak 119–132