Tom 6, Zeszyt 8, 2008

Spis treści

1. Geomatyka w leśnictwie - próba oceny stanu i perspektyw
H. Olenderek 9-15
2. Dziś i jutro Internetu jako źródła informacji przestrzennej
J. Adamczyk 17-28
3. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w urządzaniu Nadleśnictwa Milicz
J. Bańkowski, S. Miścicki 29-40
4. Fotogrametryczny pomiar wysokości drzew na obrazach z kamery cyfrowej DMC
K. Będkowski 41-48
5. Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność
K. Będkowski, M. Brach, K. Stereńczak 49-53
6. Przestrzenny rozkład punktów odbić impulsów skanera laserowego a wybrane cechy drzewostanu
K. Będkowski, K. Stereńczak 55-60
7. Współczesne możliwości pomiaru szczegółów sytuacyjnych w przestrzeni leśnej
M. Brach 61-70
8. Monitoring wylesień w Rejonie Kumasi (Ghana) na podstawie wieloczasowej analizy użytkowania ziemi
A. Koranteng, T. Zawiła-Niedźwiecki 71-80
9. Czynniki kształtujące potrzeby inwentaryzacyjne Lasów Państwowych
J. Mozgawa, K. Będkowski, P. Strzeliński 81-91
10. Pola potencjalnych zastosowań teledetekcji w Lasach Państwowych i sprzyjające tym zastosowaniom formy organizacyjne
J. Mozgawa, K. Będkowski, T. Zawiła-Niedźwiecki 93-98
11. Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie korytarza ekologicznego rzeki Bug
P. Sypuła, J. Adamczyk 99-108
12. Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzcniach probnych przy użyciu urządzenia PosTex
P. Wężyk, R. Sroga, P. Szwed 109-118