Tom 6, Zeszyt 8, 2008

Spis treści

1. Geomatyka w leśnictwie - próba oceny stanu i perspektyw
Heronim Olenderek 9-15
2. Dziś i jutro Internetu jako źródła informacji przestrzennej
Joanna Adamczyk 17-28
3. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w urządzaniu Nadleśnictwa Milicz
Janusz Bańkowski, Stanisław Miścicki 29-40
4. Fotogrametryczny pomiar wysokości drzew na obrazach z kamery cyfrowej DMC
Krzysztof Będkowski 41-48
5. Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność
Krzysztof Będkowski, Michał Brach, Krzysztof Stereńczak 49-53
6. Przestrzenny rozkład punktów odbić impulsów skanera laserowego a wybrane cechy drzewostanu
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak 55-60
7. Współczesne możliwości pomiaru szczegółów sytuacyjnych w przestrzeni leśnej
Michał Brach 61-70
8. Monitoring wylesień w Rejonie Kumasi (Ghana) na podstawie wieloczasowej analizy użytkowania ziemi
Addo Koranteng, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki 71-80
9. Czynniki kształtujące potrzeby inwentaryzacyjne Lasów Państwowych
Jerzy Mozgawa, Krzysztof Będkowski, Paweł Strzeliński 81-91
10. Pola potencjalnych zastosowań teledetekcji w Lasach Państwowych i sprzyjające tym zastosowaniom formy organizacyjne
Jerzy Mozgawa, Krzysztof Będkowski, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki 93-98
11. Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie korytarza ekologicznego rzeki Bug
Paweł Sypuła, Joanna Adamczyk 99-108
12. Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzcniach probnych przy użyciu urządzenia PosTex
Piotr Wężyk, Radosław Sroga, Piotr Szwed 109-118