Tom 18, Zeszyt 2(89), 2020

Spis treści

1. Wybrane aspekty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej
Waldemar Izdebski, Anna Michalik, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Zbigniew Malinowski 141-150