Tom 5, Zeszyt 8, 2007

Spis treści

1. Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni
Tadeusz Chrobak, Jerzy Gaździcki 7-12 13-17
2. Rola dziedzictwa kulturowego dla współczesnej cywilizacji. Przestrzeń dziedzictwa
Andrzej Tomaszewski 21-25
3. INSPIRE - od inicjatywy do dyrektywy
Adam Linsenbarth 27-32
4. Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego
Jerzy Gaździcki 33-40
5. Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie
Agata Zachariasz 43-56
6. Geoprzestrzeń wydarzeń biblijnych
Adam Linsenbarth 57-66
7. Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu
Stanisław Mularz, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski 67-78
8. Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu Krakowa
Wanda Osikowska, Jan Przetacznik 79-88
9. Rozwój osodnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej
Bogusław Krasnowolski 89-112
10. Dokumentacja naukowa niezbędna dla ochrony i konserwacji zabytków architektury
Maria Brykowska 115-128
11. Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
Adam Boroń, Antoni Rzonca, Andrzej Wróbel 129-140
12. Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej
Ireneusz Płuska 141-152
13. Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego
Sławomir Piróg, Danuta Piróg 153-160
14. Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego
Józef Jachimski, Władysław Mierzwa, Regina Tokarczyk 163-172
15. Rekonstrukcja wirtualna obiektów architektonicznych
Paweł Ozimek 173-185
16. Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennej
Urszula Cisło 187-198
17. Numeryczny model zespołow urbanistycznych w Krakowie
Ireneusz Jędrychowski 199-203
18. System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblijnych jako narzędzie dokumentowania światowego dziedzictwa kulturowego
Małgorzata Brzezińska, Albina Mościcka, Anna Wrochna 207-215
19. Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów wydziału geodezji AGH
Konrad Eckes 217-223
20. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: zastosowanie geoportalu do wdrażania Konwencji Karpackiej
Maciej Borsa, Leszek Litwin 225-234
21. Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść
Marta Wardas, Emil Zaitz, Maciej Pawlikowski 235-247
22. Doświadczenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w dokumentowaniu i archiwizowaniu dzieł sztuki
Paweł Boliński 249-253