Tom 5, Zeszyt 8, 2007

Spis treści

1. Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni
T. Chrobak, J. Gaździcki 7-12 13-17
2. Rola dziedzictwa kulturowego dla współczesnej cywilizacji. Przestrzeń dziedzictwa
A. Tomaszewski 21-25
3. INSPIRE - od inicjatywy do dyrektywy
A. Linsenbarth 27-32
4. Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego
J. Gaździcki 33-40
5. Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie
A. Zachariasz 43-56
6. Geoprzestrzeń wydarzeń biblijnych
A. Linsenbarth 57-66
7. Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu
S. Mularz, W. Drzewiecki, T. Pirowski 67-78
8. Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu Krakowa
W. Osikowska, J. Przetacznik 79-88
9. Rozwój osodnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej
B. Krasnowolski 89-112
10. Dokumentacja naukowa niezbędna dla ochrony i konserwacji zabytków architektury
M. Brykowska 115-128
11. Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
A. Boroń, A. Rzonca, A. Wróbel 129-140
12. Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej
I. Płuska 141-152
13. Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego
S. Piróg, D. Piróg 153-160
14. Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego
J. Jachimski, W. Mierzwa, R. Tokarczyk 163-172
15. Rekonstrukcja wirtualna obiektów architektonicznych
P. Ozimek 173-185
16. Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennej
U. Cisło 187-198
17. Numeryczny model zespołow urbanistycznych w Krakowie
I. Jędrychowski 199-203
18. System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblijnych jako narzędzie dokumentowania światowego dziedzictwa kulturowego
M. Brzezińska, A. Mościcka, A. Wrochna 207-215
19. Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów wydziału geodezji AGH
K. Eckes 217-223
20. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: zastosowanie geoportalu do wdrażania Konwencji Karpackiej
M. Borsa, L. Litwin 225-234
21. Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść
M. Wardas, E. Zaitz, M. Pawlikowski 235-247
22. Doświadczenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w dokumentowaniu i archiwizowaniu dzieł sztuki
P. Boliński 249-253