Wybrane zdalne metody szacowania biomasy roślinnej w ekosystemach leśnych jako podstawa systemu raportowania bilansu węgla

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Agata Wencel
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde, Niemcy
Polska

Michał Zasada
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Andrzej Jagodziński
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
Polska

Marcin Chirrek
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

teledetekcja; skaning laserowy; indeks powierzchni liściowej

Pełny tekst:

PDF