Zastosowanie obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji form użytkowania terenu

P. Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie

R. Kok
ProGea Consulting, Kraków

K. Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie

Słowa kluczowe:

obiektowa analiza obrazu (OBIA); protokół klasyfikacji; analizy przestrzenne GIS; sukcesja leśna; klasy pokrycia terenu

Pełny tekst:

PDF (English)