Zastosowanie obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji form użytkowania terenu

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Roeland Kok
ProGea Consulting, Kraków
Holandia

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

obiektowa analiza obrazu (OBIA); protokół klasyfikacji; analizy przestrzenne GIS; sukcesja leśna; klasy pokrycia terenu

Pełny tekst:

PDF (English)