Wielokryteryjna analiza dostępności terenu na potrzeby sejsmicznych prac poszukiwawczych

Jan Burdziej

Polska

Słowa kluczowe:

dostępność terenu; SDSS; badania sejsmiczne

Pełny tekst:

PDF (English)