Wykorzystanie informacji o pokryciu terenu zawartych w bazach CORINE Land Cover w gospodarce przestrzennej

Elżbieta Bielecka
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Andrzej Ciołkosz
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

pokrycie terenu; CORINE Land Cover; baza danych

Pełny tekst:

PDF