Wyzwania wynikające z interdyscyplinarności INSPIRE

J. Gaździcki

Słowa kluczowe:

INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej; interdyscyplinarność

Pełny tekst:

PDF