Wyzwania wynikające z interdyscyplinarności INSPIRE

Jerzy Gaździcki

Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej; interdyscyplinarność

Pełny tekst:

PDF