Wybrane metody obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na elipsoidzie

Jerzy Balcerzak
Politechnika Warszawska
Polska

Paweł Pędzich
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

kartografia matematyczna; odwzorowania kartograficzne; wieloboki geodezyjne; obliczanie pól powierzchni

Pełny tekst:

PDF