Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010

Spis treści

1. Bazy danych referencyjnych jako źródła zasilania i aktualizacji warstw dotyczących budynków w Wielorozdzielczej Topograficznej Bazie Danych
J. Bac-Bronowicz, J. Dygaszewicz, P. Grzempowski, R. Nowak 7-22
2. Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju
M. Barszczyńska, P. Madej, D. Kubacka 23-30
3. Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych
I. Basista, J. Bydłosz, P. Cichociński 31-41
4. Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain Model
J. Bydłosz 43-50
5. Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych
A. Doskocz 51-61
6. Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji
M. Gajos 63-71
7. Zasady obrazowania INSPIRE, a prezentacja kartograficzna w serwisie Geoportal.gov.pl
J. Gąsiorowski 73-77
8. Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej
E. Lewandowicz 79-86
9. Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych
H. Olenderek 87-93
10. Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych
P. Pędzich, M. Kuźma 95-104
11. Analiza profilu metadanych INSPIRE w kontekście potrzeb administracji samorządowej
T. Starzyk 105-120
12. Badanie wpływu parametrów filtracji geodanych pozyskiwanych wielowiązkową sondą interferometryczną GeoSwath+ na wynik modelowania powierzchni dna
A. Stateczny, P. Grodzicki, M. Włodarczyk 121-130
13. Poprawa potencjału interpretacyjnego obrazów sonaru skanującego w oparciu o dane z sondy wielowiązkowej
A. Stateczny, N. Ratuszniak 131-137
14. Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury informacji przestrzennej
A. Zwirowicz-Rutkowska 139-147
15. Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji przestrzennej
A. Zwirowicz-Rutkowska, D. Nogalski, S. Banaś 149-158