Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010

Spis treści

1. Bazy danych referencyjnych jako źródła zasilania i aktualizacji warstw dotyczących budynków w Wielorozdzielczej Topograficznej Bazie Danych
Joanna Bac-Bronowicz, Janusz Dygaszewicz, Piotr Grzempowski, Ryszard Nowak 7-22
2. Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju
Małgorzata Barszczyńska, Paweł Madej, Danuta Kubacka 23-30
3. Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych
Izabela Basista, Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński 31-41
4. Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain Model
Jarosław Bydłosz 43-50
5. Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych
Adam Doskocz 51-61
6. Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji
Małgorzata Gajos 63-71
7. Zasady obrazowania INSPIRE, a prezentacja kartograficzna w serwisie Geoportal.gov.pl
Jędrzej Gąsiorowski 73-77
8. Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej
Elżbieta Lewandowicz 79-86
9. Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych
Heronim Olenderek 87-93
10. Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych
Paweł Pędzich, Marta Kuźma 95-104
11. Analiza profilu metadanych INSPIRE w kontekście potrzeb administracji samorządowej
Tomasz Starzyk 105-120
12. Badanie wpływu parametrów filtracji geodanych pozyskiwanych wielowiązkową sondą interferometryczną GeoSwath+ na wynik modelowania powierzchni dna
Andrzej Stateczny, Piotr Grodzicki, Marta Włodarczyk 121-130
13. Poprawa potencjału interpretacyjnego obrazów sonaru skanującego w oparciu o dane z sondy wielowiązkowej
Andrzej Stateczny, Natalia Ratuszniak 131-137
14. Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury informacji przestrzennej
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 139-147
15. Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji przestrzennej
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Dariusz Nogalski, Sylwester Banaś 149-158