Wolne oprogramowanie do projektowania baz danych przestrzennych

Piotr Cichociński

Polska

Ewa Dębińska

Polska

Słowa kluczowe:

wolne oprogramowanie; Ujednolicony Język Modelowania; bazy danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF