Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji przestrzennej

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska

Polska

Dariusz Nogalski

Polska

Sylwester Banaś

Polska

Słowa kluczowe:

architektura INSPIRE; udostępnianie danych; licencjonowanie danych; testowanie infrastruktury

Pełny tekst:

PDF