Tom 6, Zeszyt 2, 2008

Spis treści

1. Od map na glinianych tablicach do pierwszego atlasu świata - mapy kartograficzne jako dziedzictwo kulturowe
Mirjanka Lechthaler 9-16
2. Lokalny plan ograniczania skutków powodzi dla małej miejscowości: rola GIS
Paweł Madej, Małgorzata Barszczyńska, Roman Konieczny 17-27
3. Wykorzystanie rejestratorów trasy GPS do pomiaru dostępności rolniczej w Południowej Afryce
Johan Maritz 29-37
4. Jak nowe technologie informatyczne mogą ograniczać dostępność i bezpieczeństwo informacji
Andrzej Michalski 39-43
5. Czy jesteś obsługiwany? Wstępne wnioski z analizy ankiety użytkownika strony internetowej Image2000
Joanna Nowak, Conrad Bielski 45-54
6. Analiza GIS zmienności ekotonu
Vilém Pechanec, Helena Kilianová, Vít Voženílek 55-64
7. Ekstrakcja klas pojazdów z obrazu pola obserwacji kamery cyfrowej
Jan Piecha, Marcin Staniek 65-73
8. Wizualizacja danych morskich za pomocą GMT
Bogusz Piliczewski 75-80
9. Zastosowanie systemów agentowych do zarządzania geoinformacją na poziomie urzędu gminy
Stanisław Stanek, Małgorzata Pańkowska, Andrzej Soltysik, Mariusz Żytniewski 81-86
10. Etyczne niepokoje związane z systemami GIS
Maria Styblińska 87-94
11. Informacja przestrzenna w prawie administracyjnym
Grażyna Szpor 95-105
12. Modelowanie dopływu potencjalnego promieniowania słonecznego dla obszaru Hornsundu i weryfikacja wyników - zastosowanie r.sun
Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza, Krzysztof Migała, Piotr Sobolewski, Lech Kolondra 107-112
13. Warunki pogodowe jako jeden z czynników rozwoju chorób odkleszczowych w Polsce
Zbigniew Ustrnul, Paweł Stefanoff, Danuta Czekierda 113-120