Tom 6, Zeszyt 2, 2008

Spis treści

1. Od map na glinianych tablicach do pierwszego atlasu świata - mapy kartograficzne jako dziedzictwo kulturowe
M. Lechthaler 9-16
2. Lokalny plan ograniczania skutków powodzi dla małej miejscowości: rola GIS
P. Madej, M. Barszczyńska, R. Konieczny 17-27
3. Wykorzystanie rejestratorów trasy GPS do pomiaru dostępności rolniczej w Południowej Afryce
J. Maritz 29-37
4. Jak nowe technologie informatyczne mogą ograniczać dostępność i bezpieczeństwo informacji
A. Michalski 39-43
5. Czy jesteś obsługiwany? Wstępne wnioski z analizy ankiety użytkownika strony internetowej Image2000
J. Nowak, C. Bielski 45-54
6. Analiza GIS zmienności ekotonu
V. Pechanec, H. Kilianová, V. Voženílek 55-64
7. Ekstrakcja klas pojazdów z obrazu pola obserwacji kamery cyfrowej
J. Piecha, M. Staniek 65-73
8. Wizualizacja danych morskich za pomocą GMT
B. Piliczewski 75-80
9. Zastosowanie systemów agentowych do zarządzania geoinformacją na poziomie urzędu gminy
S. Stanek, M. Pańkowska, A. Soltysik, M. Żytniewski 81-86
10. Etyczne niepokoje związane z systemami GIS
M. Styblińska 87-94
11. Informacja przestrzenna w prawie administracyjnym
G. Szpor 95-105
12. Modelowanie dopływu potencjalnego promieniowania słonecznego dla obszaru Hornsundu i weryfikacja wyników - zastosowanie r.sun
M. Szymanowski, M. Kryza, K. Migała, P. Sobolewski, L. Kolondra 107-112
13. Warunki pogodowe jako jeden z czynników rozwoju chorób odkleszczowych w Polsce
Z. Ustrnul, P. Stefanoff, D. Czekierda 113-120