Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej

Waldemar Izdebski

Polska

Słowa kluczowe:

usługi sieciowe; WMS; SIP; geodezja; jednostki samorządu terytorialnego

Pełny tekst:

PDF