Zastosowanie algorytmu Delaunay`a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego

K. Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie

P. Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie

Słowa kluczowe:

klasyfikacja; eliminacja; LIDAR; TLS; TIN; analiza sąsiedztwa

Pełny tekst:

PDF