Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012

Spis treści

1. Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach
Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska 7-16
2. Uwarunkowania implementacji Katastralnego Modelu Administrowania Terenem w Polsce
Jarosław Bydłosz 17-24
3. Przetwarzanie w chmurze jako trend rozwoju infrastruktur danych przestrzennych
Agnieszka Chojka 25-36
4. Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat
Krzysztof Kosiński, Anna Hoffmann-Niedek, Teresa Kozłowska 37-43
5. Możliwości wykorzystania personalnej bazy danych przestrzennych SpatiaLite w praktyce górniczej
Artur Krawczyk 45-49
6. Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych tematów załączników II i III INSPIRE
Janusz Michalak 51-64
7. Standardy OneGeology-Europe jako podstawa specyfikacji danych geologicznych w INSPIRE
Kamil Myciuk, Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Urszula Stępień, Anna Tekielska 65-70
8. Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju
Paulina Nowakowska, Mateusz Hordejuk, Katarzyna Jóźwik, Kamil Myciuk, Joanna Przasnyska, Katarzyna Sadłowska, Anna Tekielska 71-79
9. Wykorzystanie systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) w projektach związanych z ratownictwem medycznym
Łukasz Wojnowski, Justyna Bachowska, Rafał Chrustek 81-92