Zastosowanie geoinformacji w analizie morskiej strefy brzegowej w Uniwersytecie Szczecińskim

Kazimierz Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Rafał Benedyczak
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Joanna Dudzińska-Nowak
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Agnieszka Łęcka
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Igor Szakowski
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Paweł Terefenko
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

strefa brzegowa; teledetekcja; analizy GIS

Pełny tekst:

PDF