Zastosowanie geoinformacji w analizie morskiej strefy brzegowej w Uniwersytecie Szczecińskim

K. Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński

R. Benedyczak
Uniwersytet Szczeciński

J. Dudzińska-Nowak
Uniwersytet Szczeciński

A. Łęcka
Uniwersytet Szczeciński

I. Szakowski
Uniwersytet Szczeciński

P. Terefenko
Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

strefa brzegowa; teledetekcja; analizy GIS

Pełny tekst:

PDF