Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012

Spis treści

1. Geoportal GS Soil Poland
Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska, Sebastian Różycki 7-16
2. Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznego
Agnieszka Bieda 17-27
3. Analiza zależności pomiędzy ceną a lokalizacją nieruchomości na przykładzie Krakowa
Joanna Branna, Katarzyna Madej, Michał Będkowski, Michał Serdeń, Patryk Sosiński, Małgorzata Luc 29-40
4. Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych
Piotr Cichociński, Ewa Dębińska 41-48
5. Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów
Wojciech Drzewiecki, Małgorzata Jenerowicz, Sebastian Aleksandrowicz, Michał Krupiński 49-64
6. Analizy przestrzenne jako wsparcie projektowania przebiegu infrastrukturalnych obiektów liniowych
Wojciech Drzewiecki, Emilia Orzińska, Tomasz Pirowski 65-76
7. Geoportale regionalne wybranych krajów Europy - studium porównawcze
Dariusz Dukaczewski, Agata Ciołkosz-Styk, Maciej Sochacki 77-93
8. Analizy logistyczne w GIS czasu rzeczywistego dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
Konrad Eckes 95-101
9. Aspekty implementacji inteligentnej infrastruktury informacji przestrzennej
Adam Iwaniak, Jaromar Łukowicz, Marek Strzelecki, Iwona Kaczmarek 103-117
10. Wykorzystanie danych referencyjnych oraz usług danych przestrzennych w projektach informatycznych dotyczących popularyzacji dziedzictwa narodowego Polski
Arkadiusz Kołodziej 119-132
11. Archeologiczne Zdjęcie Polski jako element infrastruktury informacji przestrzennej
Krystian Kozioł, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski 133-143
12. Zmiany lesistości Pomorza Zachodniego w ostatnich 400 latach
Mieczysław Kunz 145-155
13. Określenie zacienienia zabudowy jednorodzinnej na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego
Aleksandra Witkowska 157-164