Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Paweł Ciechanowski
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

Leśna Mapa Numeryczna; LMN; System Informacyjny Lasów Państwowych

Pełny tekst:

PDF