Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarządzania kryzysowego na przykładzie Krakowa

Maria Kolińska
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Tadeusz Chrobak
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; zarządzanie kryzysowe; georeferencyjna baza

Pełny tekst:

PDF