Wykorzystanie analiz sieciowych przy projektowaniu objazdów imprez masowych na przykładzie biegu Orlen Warsaw Marathon

Michał Kałuski
ORCID: 0000-0002-6454-8046
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Polska

Jerzy Chmiel
ORCID: 0000-0003-4656-4904
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Anna Fijałkowska
ORCID: 0000-0002-0567-9863
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Każdy duży bieg lub przemarsz ulicami miasta powoduje utrudnienia w ruchu drogowym, a niekiedy prowadzi do całkowitego paraliżu miasta. Znaczenie tego tematu wzrosło w ostatnich latach z uwagi na liczbę i skalę tego typu imprez, co wynika ze zwiększającej się aktywności ruchowej Polaków, a co za tym idzie – wzroście liczby uczestników takich imprez. Ważne staje się zatem prowadzenie skutecznych działań w kierunku minimalizacji problemu powstających utrudnień, w tym poprzez sięganie po metody analiz sieciowych dla projektowania objazdów. Przykład wykorzystania analiz sieciowych w projektowaniu objazdów zaprezentowany w niniejszym artykule dotyczy fragmentu trasy (w obrębie dzielnicy Warszawa - Ursynów) biegu Orlen Warsaw Marathon 2017. Przedstawiono ogólną charakterystykę tego typu imprezy, wymagania formalne i towarzyszące problemy komunikacyjne. W dalszej kolejności naszkicowano główny cel i założenia proponowanego rozwiązania umożliwiającego wyznaczanie tras objazdu, etap przygotowania danych oraz zbudowania zestawu danych sieciowych (modelu sieci). Opierając się na dostępnych narzędziach w ArcGIS Network Analyst stworzono model analiz sieciowych, który umożliwił wyznaczanie tras objazdów dla pojazdów przed, w trakcie i bezpośrednio po biegu. Rezultatem jest także aplikacja, która bazując na wypracowanym modelu, pozwala na dynamiczne wyznaczanie trasy objazdu z wybranego punktu A do punktu B na terenie dzielnicy Ursynów podczas biegu Orlen Warsaw Marathon 2017. Wyniki analiz mogą dać podłoże do dalszych badań związanych z planowaniem tras objazdów podczas podobnych imprez masowych, a także mogą być zaimplementowane w rozwiązaniach chmurowych takich jak ArcGIS Online. Zakres działania powstałej aplikacji można prosto rozszerzyć po wprowadzeniu dodatkowych danych sieciowych także dla innych obszarów.

Przesłano 7.05.2018 Zaakceptowano 27.07.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

analizy przestrzenne; ArcGIS; wyznaczanie trasy; bariery; Model Builder

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Cichociński Piotr, 2012: Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych (Assessment of OpenStreetMap suitability as a data source for network analysis). Roczniki Geomatyki 10 (7): 15-24,Warszawa, PTIP.

Djurhuus Sune, Hansen Sten H., Aadahl Mette, Glümer Charlotte, 2016: Building a multimodal network and determining individual accessibility by public transportation. Environment and Planning B: Planning and Design 43 (1): 210-227.

Eurosport, 2017: Piąta edycja Orlen Warsaw Marathon rozgrzała serca biegaczy i kibiców (The fifth edition of the Orlen Warsaw Marathon warmed up the hearts of runners and fans). Dostęp 04.2017 r. http://eurosport.onet.pl/

Fijałkowska Anna, 2014: Measuring inhabitants’ quality of life using GIS-based accessibility analysis. [In:] Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Conference Proceedings V. III, Photogrametry and Remote Sensing, Cartography and GIS, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 3: 737-744.

Handy Susan L., Niemeier Debbie A., 1997: Measuring Accessibility: an exploration of issues and alternatives. Environment and Planning A: Economy and Space 29 (7): 1175-1194.

Kałuski Michał, 2017: Wykorzystanie analiz sieciowych przy projektowaniu objazdów imprez masowych na przykładzie biegu Orlen Warsaw Marathon (The usage of network analyses in the design of detours of mass events on the example of the Orlen Warsaw Marathon). Praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem Jerzego Chmiela, konsultacje Anna Fijałkowska. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii.

Manley Ed J., Addison J.D., Cheng Tao, 2015: Shortest path or anchor-based route choice: A large-scale empirical analysis of minicab routing in London. Journal of Transport Geography 43: 123-139.

Oh Kyushik, Jeong Seunghyun, 2007: Assessing the spatial distribution of urban parks using GIS. Landscape and urban planning 82(1-2): 25-32.

Orlen Warsaw Marathon, 2017: Regulamin Maratonu i inne informacje (Regulationa of the Marathon and other informations). Dostęp 23.04.2017 r. https://www.orlenmarathon.pl/

Porta Sergio, Crucitti Pablo, Latora Vito, 2006: The network analysis of urbanstreets: A primal approach. Environment and Planning B: Urban Analytics and City 35 (5): 705-725.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Ordnance of the Minister of the Interior and Administration of November 11,2011 on topographic objects database and general geographical objects database, as well as standard cartographic works). Dz.U. 2011 nr 279 poz.1642.

Stinson Monique A., Bhat Chandra, 2003: Commuter bicyclist route choice: Analysis using a stated preference survey. Transportation research record journal of the transportation research board (1828): 107-115.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (The act of June 20,1997 – The Traffic Law Act). Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (The act of March 20,2009 on the security of mass events). Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504.

Wawa Love, 2017. Dostęp 05.2017 r. www.wawalove.pl/