Tom 4, Zeszyt 3, 2006

Spis treści

1. Obiektowa analiza obrazów
Joanna Adamczyk 11-22
2. Analiza precyzji i dokładności pomiarów GPS w warunkach leśnych
Mieczysław Bakuła, Stanisław Oszczak, Renata Pelc-Mieczkowska, Marcin Suchocki, Marta Chrostowska, Marcin Rudziński 23-32
3. Zastosowanie wielomianów ortogonalnych do aproksymacji odwzorowań kartograficznych
Jerzy Balcerzak, Paweł Pędzich 33-40
4. Wybrane metody obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na elipsoidzie
Jerzy Balcerzak, Paweł Pędzich 41-49
5. CzarnocinGIS - narzędzie wspomagania decyzji dla społecznego obszaru chronionego Park Natury Zalewu Szczecińskiego
Rafał Benedyczak, Igor Szakowski 51-55
6. Wykrywanie budynków na podstawie lotniczego skanowania laserowego
Małgorzata Bucior, Natalia Borowiec, Ireneusz Jędrychowski, Krystian Pyka 57-70
7. Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny
Piotr Cichociński 71-80
8. Kompleksowa ocena dokładności wielkoskalowych opracowań cyfrowych miasta Zielona Góra
Władysław Dąbrowski, Adam Doskocz 81-93
9. Geoinformacja w katalogach bibliotek akademickich
Małgorzata Gajos 95-102
10. Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu
Artur Janowski, Piotr Sawicki, Jakub Szulwic 103-108
11. Eliminacja obiektów liniowych z zastosowaniem regionów strukturalnych na przykładzie sieci drogowej
Krystian Kozioł 109-117
12. Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu
Mieczysław Kunz 119-127
13. Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego
Mieczysław Kunz, Andrzej Nienartowicz 129-138
14. Rozpoznanie form pokrycia i użytkowania ziemi na zdjęciu satelitarnym Landsat ETM+ metodą klasyfikacji obiektowej
Stanisław Lewiński 139-150
15. Analiza porównawcza metod modelowania powierzchni w aspekcie opracowania numerycznego modelu dna morskiego
Jacek Łubczonek 151-163
16. Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - kryteria oceny dokładności dopasowania przebiegu aproksymującego do sygnału wejściowego
Janusz Ogrodniczak 165-170
17. Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF
Katarzyna Pająk, Adam Ciećko, Stanisław Oszczak 171-174
18. Analiza terenu dla celów wojskowych na podstawie cyfrowych zobrazowań powierzchni Ziemi
Leszek Paszkowski 175-180
19. Koncepcja systemu inwentaryzacji indywidualnych form ochrony przyrody
Paweł Próchnicki 181-185
20. Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet
Sebastian Różycki 187-190
21. Wykorzystanie metod geostatystyki do wspomagania klasyfikacji mikrofalowych zdjęć satelitarnych
Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska 191-201
22. Elektroniczne mapy nawigacyjne w rzecznych systemach informacyjnych
Andrzej Stateczny 203-209
23. Automatyzacja waloryzacji funkcji lasu z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
Paweł Strzeliński, Marcin Chirrek 211-218
24. Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przykladzie bazy danych topograficznych
Marta Szostak, Krystian Kozioł 219-228
25. Zastosowanie obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji form użytkowania terenu
Piotr Wężyk, Roeland Kok, Krystian Kozioł 227-238