Tom 4, Zeszyt 3, 2006

Spis treści

1. Obiektowa analiza obrazów
J. Adamczyk 11-22
2. Analiza precyzji i dokładności pomiarów GPS w warunkach leśnych
M. Bakuła, S. Oszczak, R. Pelc-Mieczkowska, M. Suchocki, M. Chrostowska, M. Rudziński 23-32
3. Zastosowanie wielomianów ortogonalnych do aproksymacji odwzorowań kartograficznych
J. Balcerzak, P. Pędzich 33-40
4. Wybrane metody obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na elipsoidzie
J. Balcerzak, P. Pędzich 41-49
5. CzarnocinGIS - narzędzie wspomagania decyzji dla społecznego obszaru chronionego Park Natury Zalewu Szczecińskiego
R. Benedyczak, I. Szakowski 51-55
6. Wykrywanie budynków na podstawie lotniczego skanowania laserowego
M. Bucior, N. Borowiec, I. Jędrychowski, K. Pyka 57-70
7. Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny
P. Cichociński 71-80
8. Kompleksowa ocena dokładności wielkoskalowych opracowań cyfrowych miasta Zielona Góra
W. Dąbrowski, A. Doskocz 81-93
9. Geoinformacja w katalogach bibliotek akademickich
M. Gajos 95-102
10. Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu
A. Janowski, P. Sawicki, J. Szulwic 103-108
11. Eliminacja obiektów liniowych z zastosowaniem regionów strukturalnych na przykładzie sieci drogowej
K. Kozioł 109-117
12. Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu
M. Kunz 119-127
13. Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego
M. Kunz, A. Nienartowicz 129-138
14. Rozpoznanie form pokrycia i użytkowania ziemi na zdjęciu satelitarnym Landsat ETM+ metodą klasyfikacji obiektowej
S. Lewiński 139-150
15. Analiza porównawcza metod modelowania powierzchni w aspekcie opracowania numerycznego modelu dna morskiego
J. Łubczonek 151-163
16. Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - kryteria oceny dokładności dopasowania przebiegu aproksymującego do sygnału wejściowego
J. Ogrodniczak 165-170
17. Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF
K. Pająk, A. Ciećko, S. Oszczak 171-174
18. Analiza terenu dla celów wojskowych na podstawie cyfrowych zobrazowań powierzchni Ziemi
L. Paszkowski 175-180
19. Koncepcja systemu inwentaryzacji indywidualnych form ochrony przyrody
P. Próchnicki 181-185
20. Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet
S. Różycki 187-190
21. Wykorzystanie metod geostatystyki do wspomagania klasyfikacji mikrofalowych zdjęć satelitarnych
K. Stankiewicz, E. Wiśniewska 191-201
22. Elektroniczne mapy nawigacyjne w rzecznych systemach informacyjnych
A. Stateczny 203-209
23. Automatyzacja waloryzacji funkcji lasu z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
P. Strzeliński, M. Chirrek 211-218
24. Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przykladzie bazy danych topograficznych
M. Szostak, K. Kozioł 219-228
25. Zastosowanie obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji form użytkowania terenu
P. Wężyk, R. Kok, K. Kozioł 227-238