Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010

Spis treści

1. Możliwości zasilania Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych
J. Bac-Bronowicz, R. Olszewski 7-15
2. Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu
J. Brzuchowska 17-21
3. Usługi sieciowe zrealizowane w projekcie geoportal.gov.pl
D. Cieśla, R. Widz, M. Brylski 23-35
4. Analiza procesu kształcenia z zakresu geomatyki w ramach Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej
A. Doskocz, E. Lewandowicz 37-45
5. Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe
P. Falkowski, Z. Parzyński, J. Uchański 47-62
6. Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE
A. Iwaniak, T. Kubik, P. Netzel, W. Paluszyński 63-72
7. Program studiów magisterskich w dziedzinie geoinformatyki - przykład z Chorwacji
J. Kozak, D. Medak, A. Car 73-77
8. Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2
B. Medyńska-Gulij 79-84
9. Uwagi dotyczące geoinformacji w aspekcie przestrzennego rozwoju kraju
B. Ney, E. Kozubek, A. Wrochna 85-88
10. Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
R. Olszewski, R. Graf, A. Macias, A. Kołodziej, T. Berus 89-98
11. Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE
R. Olszewski, S. Mogiłło-Suchowera, M. Brylski, A. Kmiecik 99-110
12. Analiza porównanwcza modelu danych ewidencji gruntów i budynków z modelem katastru FIG
Z. Parzyński, W. Radzio 111-124
13. Wykorzystanie architektury SOA i interoperacyjności usług przestrzennych w procesie aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
R. Widz, D. Cieśla, M. Brylski 125-130
14. Podstawowa rola geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie opisu ukształtowania powierzchni terenu
J. Wysocki 131-139