Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010

Spis treści

1. Możliwości zasilania Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych
Joanna Bac-Bronowicz, Robert Olszewski 7-15
2. Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu
Jadwiga Brzuchowska 17-21
3. Usługi sieciowe zrealizowane w projekcie geoportal.gov.pl
Dariusz Cieśla, Robert Widz, Marek Brylski 23-35
4. Analiza procesu kształcenia z zakresu geomatyki w ramach Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej
Adam Doskocz, Elżbieta Lewandowicz 37-45
5. Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe
Piotr Falkowski, Zenon Parzyński, Jacek Uchański 47-62
6. Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE
Adam Iwaniak, Tomasz Kubik, Paweł Netzel, Witold Paluszyński 63-72
7. Program studiów magisterskich w dziedzinie geoinformatyki - przykład z Chorwacji
Jacek Kozak, Damir Medak, Adrijana Car 73-77
8. Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2
Beata Medyńska-Gulij 79-84
9. Uwagi dotyczące geoinformacji w aspekcie przestrzennego rozwoju kraju
Bogdan Ney, Elżbieta Kozubek, Anna Wrochna 85-88
10. Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
Robert Olszewski, Renata Graf, Andrzej Macias, Arkadiusz Kołodziej, Tomasz Berus 89-98
11. Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE
Robert Olszewski, Stanisława Mogiłło-Suchowera, Marek Brylski, Alina Kmiecik 99-110
12. Analiza porównanwcza modelu danych ewidencji gruntów i budynków z modelem katastru FIG
Zenon Parzyński, Witold Radzio 111-124
13. Wykorzystanie architektury SOA i interoperacyjności usług przestrzennych w procesie aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Robert Widz, Dariusz Cieśla, Marek Brylski 125-130
14. Podstawowa rola geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie opisu ukształtowania powierzchni terenu
Jerzy Wysocki 131-139