Zastosowanie metody Chrobaka upraszczania linii w rastrowych technikach pozyskiwania danych

Maria Żukowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

generalizacja obiektów liniowych i poligonowych; upraszczanie; teledetekcja; detekcja obiektów; generalizacja obiektowa

Pełny tekst:

PDF