Zastosowanie metody Chrobaka upraszczania linii w rastrowych technikach pozyskiwania danych

M. Żukowska
Akademia Górniczo-Hutnicza

K. Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie

Słowa kluczowe:

generalizacja obiektów liniowych i poligonowych; upraszczanie; teledetekcja; detekcja obiektów; generalizacja obiektowa

Pełny tekst:

PDF