Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym

Agnieszka Chojka

Polska

Słowa kluczowe:

GIS 3D; modelowanie informacji o budynku; zarządzanie kryzysowe

Pełny tekst:

PDF