Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011

Spis treści

1. Klasyfikacja obszarów ze względu na wybrane warunki środowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Śląska
Joanna Bac-Bronowicz, Piotr Grzempowski 7-16
2. Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie - propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia
Michał Bednarczyk, Kamil Kowalczyk, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 17-24
3. Wykorzystanie oprogramowania open source w pomiarach bezpośrednich na przykładzie systemu Quantum GIS
Michał Bednarczyk, Jacek Rapiński 25-35
4. Możliwości i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzględnieniem przepisów implementacyjnych INSPIRE
Bartłomiej Bielawski 37-50
5. Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowych
Konrad Eckes 51-58
6. Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego
Małgorzata Gajos, Edyta Sierka 61-70
7. Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej - o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty
Małgorzata Hanzl 71-82
8. Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE
Arkadiusz Kołodziej 83-94
9. Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych
Elżbieta Lewandowicz, Alicja Packa 95-104
10. Prace dyplomowe studentów Politechniki Śląskiej jako źródło zasilania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Violetta Sokoła-Szewioła, Piotr Pachół 105-115
11. Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych manewrów jednostek pływających
Andrzej Stateczny, Izabela Bodus-Olkowska 117-123
12. Komentarz naukowy map tematycznych GUGiK - nowoczesne metadane tematyczne bazy danych SOZO i HYDRO
Zofia Szczepaniak-Kołtun 125-132