Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011

Spis treści

1. Klasyfikacja obszarów ze względu na wybrane warunki środowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Śląska
J. Bac-Bronowicz, P. Grzempowski 7-16
2. Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie - propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia
M. Bednarczyk, K. Kowalczyk, A. Zwirowicz-Rutkowska 17-24
3. Wykorzystanie oprogramowania open source w pomiarach bezpośrednich na przykładzie systemu Quantum GIS
M. Bednarczyk, J. Rapiński 25-35
4. Możliwości i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzględnieniem przepisów implementacyjnych INSPIRE
B. Bielawski 37-50
5. Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowych
K. Eckes 51-58
6. Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego
M. Gajos, E. Sierka 61-70
7. Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej - o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty
M. Hanzl 71-82
8. Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE
A. Kołodziej 83-94
9. Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych
E. Lewandowicz, A. Packa 95-104
10. Prace dyplomowe studentów Politechniki Śląskiej jako źródło zasilania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
V. Sokoła-Szewioła, P. Pachół 105-115
11. Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych manewrów jednostek pływających
A. Stateczny, I. Bodus-Olkowska 117-123
12. Komentarz naukowy map tematycznych GUGiK - nowoczesne metadane tematyczne bazy danych SOZO i HYDRO
Z. Szczepaniak-Kołtun 125-132