Tom 4, Zeszyt 2, 2006

Spis treści

1. Profesor Jerzy Gaździcki wybitny uczony, wychowawca, organizator i społecznik
Marek Baranowski, Ewa Musiał 7-14
2. Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii
Jerzy Gaździcki 15-27
3. Metody geowizualizacji
Marek Baranowski 29-34
4. Modelowanie pojęciowe w języku UML dla potrzeb wyceny nieruchomości
Ewa Dębińska 35-42
5. Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej
Konrad Eckes 43-73
6. Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego
Konrad Eckes 75-80
7. Tworzenie infrastruktury danych georeferencyjnych województwa mazowieckiego
Krzysztof Mączewski, Ewa Janczar 81-92
8. Analiza istniejących standardów technicznych w aspekcie przyszłego zarządzania danymi georeferencyjnymi w Polsce
Piotr Pachół, Jerzy Zieliński 93-104
9. Koncepcja jednolitego modelu danych georeferencyjnych jako podstawy Publicznego Rejestru Danych Przestrzennych w Polsce
Piotr Pachół, Jerzy Zieliński 105-125
10. Wykorzystanie GIS i teledetekcji jako narzędzi do analizy sukcesji zakrzewień w Narwiańskim Parku Narodowym
Paweł Próchnicki 127-134
11. Przykłady wykorzystania danych z mapy glebowo-rolniczej z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej
Janina Rudowicz-Nawrocka 135-138
12. Teledetekcyjna analiza sukcesji brzozy omszonej {_Betula pubescens_ Ehrh.)
Paweł Strzeliński, Agata Wencel 139-145
13. Metody analizy przestrzenno-czasowej w badaniach klimatologicznych
Zbigniew Ustrnul, Danuta Czekierda 147-156