Informacje dla recenzentów

Zalecamy zapoznanie się ze stroną O czasopiśmie, a zwłaszcza z Procesem recenzji na tej stronie.