Zasosowanie procedury "Region Growing" w klasyfikacji użytków zielonych na podstawie zdjęć Landsat ETM+

K. Kosiński
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Słowa kluczowe:

łąki; uwilgotnienie; użytkowanie ziemi; klasyfikacja; segmentacja obrazu

Pełny tekst:

PDF