Tom 2, Zeszyt 3, 2004

Spis treści

1. Systemy informacji geogeaficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce
Wojciech Widacki 11-23
2. Kształcenie w zakresie geomatyki na wydziałach leśnych
Heronim Olenderek, Tomasz Olenderek 27-30
3. Nowa jakość systemów informacji przestrzennej w Lasach Państwowych w kontekście problemów edukacyjnych
Heronim Olenderek 31-36
4. Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
Krzysztof Będkowski 37-42
5. Dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne Wydziału Leśnego SGGW w zakresie leśnej geomatyki
Heronim Olenderek, Grażyna Kamińska 43-49
6. Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie
Piotr Wężyk, Krystian Kozioł 50-57
7. Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie leśnej geomatyki na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu
Paweł Strzeliński 58-64
8. Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych
Józef Woźniak 67-76
9. Technologie geoprzestrzenne w programie studium podyplomowego GIS na Politechnice Wroclawskiej
Paweł Woźniak 77-79
10. Wykorzystanie oprogramowania ArcView GIS 8.3 dla nauczania rysunku planistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
Małgorzata Hanzl 83-88
11. Edukacja geoinformacyjna - aspekty organizacyjne i technologiczne
Katarzyna Sosnowska 89-104
12. Cele edukacyjne w szkołach geodezyjnych
Jerzy Gaździcki 107-109
13. Techniki GIS w Elektronicznym Atlasie Środowiska Polski - łączenie edukacyjnych treści zawodowych i ogólnokształcących
Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka 110-115