Tom 3, Zeszyt 3, 2005

Spis treści

1. Geoinformacja w społeczeństwie informacyjnym
Bogdan Ney 11-18
2. Implikacje dyrektywy INSPIRE
Jerzy Gaździcki 19-25
3. Krakowskie doświadczenia w zakresie systemow informacji przestrzennej
Tadeusz Chrobak 29-35
4. Problemy normalizacji w dziedzinie informacji przestrzennej
Wojciech Pachelski 37-46
5. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce
Adam Iwaniak 47-58
6. Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi
Zdzisław Kurczyński 59-71
7. Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce - wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety
Francis Harvey, Adam Iwaniak 73-79
8. Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE
Marek Baranowski 83-87
9. Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie
Maria Andrzejewska, Marek Baranowski 89-93
10. Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych
Elżbieta Nachlik, Agnieszka Buczek, Stanisław Mazoń 95-104
11. Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Maciej Maciejewski, Małgorzata Barszczyńska, Danuta Kubacka, Elżbieta Łasut, Celina Rataj, Tomasz Walczykiewicz 105-113
12. Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii
Paweł Madej, Izabela Dyras, Zbigniew Ustrnul, Małgorzata Barszczyńska, Danuta Kubacka 115-124
13. GPS w zarządzaniu informacją o środowisku
Maciej Antosiewicz, Piotr Wężyk 125-133
14. Dziedzinowe modele pojęciowe dotyczące informacji przestrzennej na przykładzie geologii
Janusz Michalak 135-146
15. Problemy integracji organizacyjnej w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej
Krzysztof Mączewski 149-157
16. Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw: śląskiego i zachodniopomorskiego
Andrzej Sambura, Marcin Bajorski 159-168
17. Koncepcja geoportalu regionalnego
Grzegorz Głowacki, Lech Nowogrodzki, Katarzyna Sosnowska 169-173
18. KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym
Krystian Pyka 175-182
19. Małopolski projekt infrasruktury informacji przestrzennej
Sławomir Piróg 183-188
20. Proponowane funkcje systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym
Maria Kolińska, Tadeusz Chrobak 189-195