Tom 3, Zeszyt 3, 2005

Spis treści

1. Geoinformacja w społeczeństwie informacyjnym
B. Ney 11-18
2. Implikacje dyrektywy INSPIRE
J. Gaździcki 19-25
3. Krakowskie doświadczenia w zakresie systemow informacji przestrzennej
T. Chrobak 29-35
4. Problemy normalizacji w dziedzinie informacji przestrzennej
W. Pachelski 37-46
5. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce
A. Iwaniak 47-58
6. Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi
Z. Kurczyński 59-71
7. Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce - wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety
F. Harvey, A. Iwaniak 73-79
8. Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE
M. Baranowski 83-87
9. Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie
M. Andrzejewska, M. Baranowski 89-93
10. Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych
E. Nachlik, A. Buczek, S. Mazoń 95-104
11. Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
M. Maciejewski, M. Barszczyńska, D. Kubacka, E. Łasut, C. Rataj, T. Walczykiewicz 105-113
12. Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii
P. Madej, I. Dyras, Z. Ustrnul, M. Barszczyńska, D. Kubacka 115-124
13. GPS w zarządzaniu informacją o środowisku
M. Antosiewicz, P. Wężyk 125-133
14. Dziedzinowe modele pojęciowe dotyczące informacji przestrzennej na przykładzie geologii
J. Michalak 135-146
15. Problemy integracji organizacyjnej w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej
K. Mączewski 149-157
16. Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw: śląskiego i zachodniopomorskiego
A. Sambura, M. Bajorski 159-168
17. Koncepcja geoportalu regionalnego
G. Głowacki, L. Nowogrodzki, K. Sosnowska 169-173
18. KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym
K. Pyka 175-182
19. Małopolski projekt infrasruktury informacji przestrzennej
S. Piróg 183-188
20. Proponowane funkcje systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym
M. Kolińska, T. Chrobak 189-195