Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014

Spis treści

1. Społeczna odpowiedzialność autonomicznych uczelni na przykładzie kształcenia geodetów i kartografów w Polsce
Jerzy Gaździcki 143-152 153-162
2. Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji
Michał Bednarczyk, Renata Pelc-Mieczkowska 163-174
3. Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej
Elżbieta Bielecka, Waldemar Izdebski 175-184
4. IIP z perspektywy uczestników szkoleń
Agnieszka Chojka 185-195
5. Złożoność schematów aplikacyjnych UML i GML
Agnieszka Chojka 197-204
6. Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych
Piotr Cichociński 205-216
7. Wykorzystanie geoinformacji przez Państwową Straż Pożarną
Wiktor Gawroński, Karolina Tyrańska-Wizner 217-224
8. Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do GIS 3D
Elżbieta Lewandowicz, Dorota Kacprzak 225-230
9. Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich
Paweł Pędzich, Kamil Latuszek 231-244