Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wycenę nieruchomości

P. Cichociński
Akademia Górniczo-Hutnicza

Słowa kluczowe:

reguły topologiczne; wycena nieruchomości; bazy danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF