Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych

K. Stankiewicz
Instytut Geodezji i Kartografii

E. Wiśniewska
Instytut Geodezji i Kartografii

A. Hościło
Instytut Geodezji i Kartografii

Słowa kluczowe:

zdjęcia satelitarne; klasyfikacja nadzorowana; pola treningowe; SIP

Pełny tekst:

PDF