Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016

Spis treści

1. Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu osiedlowego
Ewa Dębińska, Sebastian Zaleski 287-294
2. Kataster nieruchomości na tle infrastruktury informacji przestrzennej
Jerzy Gaździcki 295-303
3. Model symulacyjny podziału na działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
Jan Janusz 305-318
4. Plany zagospodarowania przestrzennego w systemie geoinformacyjnym – INSPIRE i co dalej?
Joanna Jaroszewicz, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski 319-330
5. Informacja referencyjna dla planów zagospodarowania przestrzennego w systemach geoinfomacyjnych
Joanna Jaroszewicz, Zenon Parzyński 331-342
6. Interaktywny geoserwis dotyczący gwałtownych wezbrań i powodzi błyskawicznych wykorzystujący obserwacje VGI i PGI
Kamil Jawgiel 343-350
7. Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016 r.
Iwona Jażdżewska 351-362
8. Wykorzystanie informacji geograficznej w kryminalistyce
Iwona Kaczmarek, Dominika Olejniczak, Maciej Szostak, Adam Iwaniak 363-373
9. Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jacek Kozak, Jarosław Balon, Krzysztof Gwosdz, Katarzyna Piotrowicz, Aneta Szabłowska-Midor, Piotr Trzepacz 375-386
10. Zastosowanie oprogramowania GIS do prezentacji rozwoju przestrzennego na przykładzie dzielnicy Warszawy – Ochoty
Marta Kuźma, Agata Stachowicz 387-395
11. Wykorzystanie perceptronu wielowarstwowego do wyszczególniania obiektów o znaczeniu orientacyjnym na mapach topograficznych
Krzysztof Pokonieczny 397-405