Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011

Spis treści

1. Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących transgranicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonosského Národního Parku w ramach projektu "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS dla ochrony przyrody"
M. Andrzejewska, Z. Jała, M. Rusztecka 4-7-13
2. Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej
T. Berus, R. Olszewski, A. Pillich-Kolipińska 15-28
3. Wydajna usługa przeglądania danych na potrzeby INSPIRE za pomocą technologii WMTS - Web Map Tile Service
M. Brylski, A. Kmiecik, S. Janeczek, Ł. Baraniak, Ch. Tweedie 29-41
4. Wolne oprogramowanie do projektowania baz danych przestrzennych
P. Cichociński, E. Dębińska 43-52
5. Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej województwa dolnośląskiego
T. Figurski, K. Owsianik, R. Pajkert 53-59
6. Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej
I. Kaczmarek, A. Iwaniak 61-69
7. Mobilny zestaw radarowy jako źródło informacji przestrzennej na potrzeby monitoringu ruchu na śródlądowych drogach wodnych
W. Kazimierski 71-84
8. Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego
A. Król 85-92
9. Światowy Dzień GIS - analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej
M. Kunz 93-103
10. Wykorzystanie modelowania danych przestrzennych i ich transformacji (UML, XML, GML) w geologii i hydrogeologii
T. Nałęcz 105-115
11. Model pojęciowy INSPIRE dla tematu Geologia jako wstęp do opisu i schematyzacji zjawisk hydrogeologicznych
T. Nałęcz, J. Michalak 117-128
12. Modelowanie trójwymiarowe budynków lotniska Dajtki-Olsztyn w aplikacjach AutoCAD Civil 3D i Google SketchUp
B. Oszczak, D. Tanajewski, A. Harmaciński, M. Klimczuk 129-137
13. Zastosowanie algorytmu "pojedynczego okna" do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat
J. Walawender, M. Hajto, P. Iwaniuk 139-149