Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011

Spis treści

1. Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących transgranicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonosského Národního Parku w ramach projektu "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS dla ochrony przyrody"
Maria Andrzejewska, Zygmunt Jała, Monika Rusztecka 4-7-13
2. Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej
Tomasz Berus, Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska 15-28
3. Wydajna usługa przeglądania danych na potrzeby INSPIRE za pomocą technologii WMTS - Web Map Tile Service
Marek Brylski, Alina Kmiecik, Sebastian Janeczek, Łukasz Baraniak, Chris Tweedie 29-41
4. Wolne oprogramowanie do projektowania baz danych przestrzennych
Piotr Cichociński, Ewa Dębińska 43-52
5. Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej województwa dolnośląskiego
Tomasz Figurski, Krzysztof Owsianik, Robert Pajkert 53-59
6. Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej
Iwona Kaczmarek, Adam Iwaniak 61-69
7. Mobilny zestaw radarowy jako źródło informacji przestrzennej na potrzeby monitoringu ruchu na śródlądowych drogach wodnych
Witold Kazimierski 71-84
8. Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego
Aleksander Król 85-92
9. Światowy Dzień GIS - analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej
Mieczysław Kunz 93-103
10. Wykorzystanie modelowania danych przestrzennych i ich transformacji (UML, XML, GML) w geologii i hydrogeologii
Tomasz Nałęcz 105-115
11. Model pojęciowy INSPIRE dla tematu Geologia jako wstęp do opisu i schematyzacji zjawisk hydrogeologicznych
Tomasz Nałęcz, Janusz Michalak 117-128
12. Modelowanie trójwymiarowe budynków lotniska Dajtki-Olsztyn w aplikacjach AutoCAD Civil 3D i Google SketchUp
Bartłomiej Oszczak, Dariusz Tanajewski, Adam Harmaciński, Mateusz Klimczuk 129-137
13. Zastosowanie algorytmu "pojedynczego okna" do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat
Jakub Walawender, Monika Hajto, Piotr Iwaniuk 139-149