Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016

Spis treści

1. Wykorzystanie państwowych rejestrów geoprzestrzennych w środowisku GIS do identyfikacji środowiskowych i społecznych konfliktów spowodowanych odkrywkową eksploatacją złóż surowców zwięzłych
Joanna Bac-Bronowicz, Justyna Górniak-Zimroz, Katarzyna Pactwa 413-426
2. Modelowanie cienia w obszarach zurbanizowanych
Michał Brach, Joanna Stępniak 427-435
3. Wpływ jakości danych przestrzennych na wyniki modelowania obiegu wody w dorzeczu Parsęty
Joanna Gudowicz 437-446
4. Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK Geoinformatyka
Mateusz Jabłoński, Artur Krawczyk, Agnieszka Ochałek 337-454
5. Nowa metoda opracowania mapy ukształtowania dna sztucznego zbiornika wodnego na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych
Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt, Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Maciej Jaskulski 455-464
6. Zastosowanie danych ALS do interpretacji dawnych i współczesnych form użytkowania terenu na przykładzie wzgórza Grojec
Witold Jucha, Anna Marszałek 465-476
7. GeoAzbest – serwis do monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych
Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk 477-486
8. Przetwarzanie i wizualizacje zapisów sąsiedztwa danych katastralnych w strukturach grafowych
Przemysław Lisowski, Elżbieta Lewandowicz 487-496
9. Porównanie zaangażowania obywateli wybranych krajów europejskich w tworzenie VGI
Sylwia Marczak 497-510
10. Czynniki wpływające na gęstość chmury punktów „leżących na gruncie” lotniczego skanowania laserowego na przykładzie danych pochodzących z projektu ISOK
Mateusz Maślanka 511-519
11. Wstępne wyniki klasyfikacji siedlisk łąkowych pod względem odwodnienia w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów przy użyciu statystyk strefowych oraz danych satelitarnych
Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Zygmunt Miatkowski 521-529