Współczesne metody fotogrametrii i ich zastosowanie w leśnictwie

J. Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

K. Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

S. Mikrut
Akademia Górniczo-Hutnicza

Słowa kluczowe:

leśnictwo; fotogrametria; inwentaryzacja; ortofotomapa

Pełny tekst:

PDF