Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski

B. Namysłowska-Wilczyńska
Politechnika Wrocławska

A. Wilczyński
Politechnika Wrocławska

Słowa kluczowe:

geostatystyka; wariogram; kriging; obciążenie elektryczne

Pełny tekst:

PDF