Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych

E. Nachlik
Politechnika Krakowska

A. Buczek
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne, Kraków

S. Mazoń
Politechnika Krakowska

Słowa kluczowe:

zasoby wodne; gospodarka wodna; zagrożenia powodziowe; baza danych terenowych

Pełny tekst:

PDF